Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Verantwoord beleggen betekent dat we bij het maken van beleggingskeuzes rekening houden met milieu, arbeids-en mensenrechten en goed bestuur. We dragen graag bij aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds. Een goed rendement en duurzaamheid gaan uitstekend samen. Een bedrijf dat het beste voor heeft met de wereld presteert namelijk vaak beter

Deze duurzaamheidsthema's vinden wij extra belangrijk

 

 • Klimaat en schone energie
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur

 

Onze duurzaamheidsthema's

Betrokken aandeelhouder

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij door ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken en als aandeelhouder met bedrijven in gesprek te gaan

 

Betrokken aandeelhouder

Waar we in beleggen

Bij onze beleggingen letten we op mens, milieu, sociale verhoudingen en goed bestuur. Daarom beleggen we alleen in activiteiten die niet bij wet of door internationale verdragen zijn verboden.

We stellen ons actief op: op dit moment betekent dat, dat we aan vermogensbeheerders vragen dat ook zij de Principles of Responsible Investment (PRI) ondertekenen. We geven geen nieuwe opdrachten aan vermogensbeheerders die de PRI niet ondertekend hebben.

Waar we niet in beleggen

 • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens, met uitzondering van nucleaire wapens indien de producent is gevestigd in een toegestaan land conform het proliferatieverdrag.
 • Ondernemingen die ernstig en stelselmatig de Global Compact schenden
 • De tabaksindustrie
 • Staatsleningen van landen met een ernstig tekortschietende overheid

Veelgestelde vragen

Wij beschouwen het verbeteren van de rendement/risicoverhouding voor de langere termijn als belangrijkste criterium bij het nemen van beslissingen op het gebied van verantwoord beleggen. Verantwoord beleggen mag bij gelijkblijvend risico niet ten koste gaan van rendement. Daarnaast hechten wij in dit kader ook belang aan impact maken, reputatie en tevredenheid van de deelnemers.

 • UN Global Compact
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
 • ICGN Global Governance Principles
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • OESO-richtlijnen
 • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website