Pensioen 123 Laag 3

Pensioen overdragen naar Algemeen Pensioenfonds KLM

Wilt u een eerder opgebouwd pensioen naar ons overdragen? Doorloop dan de volgende stappen:

  1. U vult het waardeoverdrachtformulier in. Dit formulier ontvang je van ons per brief nadat je in dienst bent gekomen. Ook staat dit formulier op deze website. 
  2. U stuurt het formulier naar het pensioenfonds.
  3. U krijgt van het pensioenfonds een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het formulier.
  4. Het pensioenfonds zoekt contact met uw vorige pensioenuitvoerder(s) en gaat na hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd.
  5. Van uw vorige pensioenuitvoerder(s) ontvangt het pensioenfonds een opgave van de hoogte van uw pensioenaanspraken in de vorm van een overdrachtswaarde.
  6. Wij berekenen hoeveel pensioen u voor deze waarde in de KLM-pensioenregeling kunt inkopen. De uitkomst van deze berekening ontvangt u per brief van ons in een offerte.
  7. U bepaalt of waardeoverdracht voor u zinvol is. Uw beslissing geeft u aan op de offerte en deze stuurt u terug.
  8. Wij handelen de overdracht met uw oude pensioenuitvoerder af.
  9. U krijgt en brief wanneer de waardeoverdracht van uw pensioen is afgerond.

Wilt u uw opgebouwde pensioen bij het Algemeen Pensioenfonds KLM overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder?

Neem dan contact op met uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Meer weten?

Bagageband Schiphol