Pensioen 123 Laag 2

Verzekeringen voor uw partner

Er bestaan twee vrijwillige verzekeringen, waarmee u extra nabestaandenpensioen verzekert. Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden. Wij melden uw partner automatisch aan voor deze verzekeringen bij trouwen of een geregistreerd partnerschap. Woont u samen? Dan regelt u extra nabestaanden pensioen door uw partner aan te melden bij KLM.  

U ontvangt een brief van ons als uw partner is aangemeld. 

Vrijwillige verzekering 1: Facultatief Nabestaanden Pensioen (FNP)

Hiermee verzekert u extra inkomen voor uw partner. Uw toekomstige diensttijd wordt meegerekend in de hoogte van het pensioen voor uw partner. Hij of zij ontvangt na uw overlijden een nabestaandenpensioen dat gebaseerd is op het pensioen dat u tot uw pensioendatum zou hebben opgebouwd.

Als u deze verzekering opzegt, dan wordt na uw overlijden alleen het nabestaandenpensioen uitgekeerd dat tot dat moment is opgebouwd.
 

Wat kost het FNP?

U betaalt voor deze verzekering 1% van de bijdragegrondslag (inclusief het ploegendienstsalaris) in dat jaar. De bijdragegrondslag is uw bruto jaarsalaris min het deel van het salaris waarover u geen premie betaalt (de zogenaamde bijdragefranchise, deze is € 20.668,- in 2023). Hoeveel u precies betaalt ziet u op uw salarisstrook. 

 

Vrijwillige verzekering 2: Anw-hiaatpensioen 

Met de vrijwillige verzekering voor het Anw-hiaatpensioen ontvangt uw partner een extra pensioenuitkering na uw overlijden. Dit staat los van een eventuele Anw-uitkering van de overheid. Het belangrijkste voordeel van deze verzekering is dat uw partner na uw overlijden een extra uitkering ontvangt tot hij/zij AOW gaat ontvangen. Deze tijdelijke uitkering bedraagt € 17.050 bruto per jaar (2023).

Na uw pensionering kunt u de verzekering van het Anw-hiaatpensioen voortzetten, uiterlijk tot uw AOW-gerechtigde leeftijd plus tien jaar, óf tot uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Wat kost het Anw-hiaatpensioen?

  Premie per maand* Per 1 januari 2023
a. t/m 29 jaar € 26,50
b. 30 t/m 39 jaar € 33,10
c. 40 t/m 49 jaar € 39,70
d. 50 jaar en ouder € 46,20

*Het gaat hier om een bruto premie. 

U kunt deze verzekeringen opzeggen

Wij melden uw partner automatisch aan voor deze verzekeringen. Als uw partner voldoende eigen inkomen en pensioen heeft kunt u de verzekeringen voor het FNP en het Anw-hiaat opzeggen. U hoeft dan ook geen aanvullende premie meer te betalen. Uw partner moet wel akkoord gaan met deze beslissing. Afmelden kan via de formulieren op deze pagina.

Aanmelden voor de extra verzekeringen

Wij melden uw partner automatisch aan voor deze verzekeringen. Hebt u de extra partnerverzekeringen eerder opgezegd? Dan kunt u uw partner opnieuw aanmelden. Dat kunt u ook doorgeven via de formulieren op deze pagina.