Pensioen 123 Laag 2

Nabestaandenpensioen

Uw partner ontvangt pensioen als u overlijdt

Uw partner en kinderen krijgen een nabestaandenpensioen en wezenpensioen als u overlijdt. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen wij de gegevens automatisch door van de gemeente. Hebt u een samenlevingscontract? Meld het dan bij KLM, zij geven het door aan het pensioenfonds.

Uw partner en kinderen zijn standaard verzekerd

Er zijn verschillende soorten regelingen voor uw partner en kinderen.

  1. Nabestaandenpensioen

Standaard bouwt u naast het ouderdomspensioen voor uzelf ook een nabestaandenpensioen op voor uw partner. Als u overlijdt ontvangt uw partner een nabestaandenpensioenuitkering van het fonds. Deze bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd. Voor uw kinderen is er een wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tot de pensioendatum. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

Op het moment dat u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om een deel van het nabestaandenpensioen van uw partner om te ruilen voor extra ouderdomspensioen, of omgekeerd.

     2. Twee vrijwillige verzekeringen

De ene is het facultatief nabestaandenpensioen en de andere het Anw-hiaatpensioen. U betaalt hier een aanvullende premie voor. U kunt deze verzekeringen opzeggen.

 

 

Veelgestelde vragen

Uw partner komt in aanmerking als:

  • als u getrouwd bent of
  • een geregistreerd partnerschap hebt
  • een samenlevingscontract dat gemeld is bij KLM

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit wordt aan uw ex-partner uitgekeerd wanneer u overlijdt. Het bijzonder nabestaandenpensioen is het nabestaandenpensioen dat tijdens uw relatie is opgebouwd. 

Ja. U kunt altijd weer opnieuw deelnemen aan het FNP en het Anw-hiaatpensioen als u het eerder hebt afgezegd. Bij de start van de verzekering geldt dan wel een wachttijd van een jaar. Aanmelden kan via deze formulieren.

Vliegtuig KLM