Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Interne controle

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het beleid van het bestuur en adviseert bijvoorbeeld over het communicatiebeleid, de klachtenregeling en de beloning van het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan leest u in het jaarverslag.

Leden van het verantwoordingsorgaan
Namens KLM: Mark Besseling en Eric Wittgen;
Namens werknemers: Nico van der Plas,Nicole van Unen, Asha Mees, Walter van der Vlies, Bob van der Wal en Piet-Hein van Walderveen. 
Namens pensioengerechtigden: Herman Nota, Jan Schaatsbergen, Wim Stijnman en Frans Reder.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en is in elk geval belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen.

Leden van de Raad van Toeizcht
Anneke van der Meer (voorzitter), Robert Croll en Jan Nijland

Er zijn drie sleutelfunctiehouders. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de taken van hun sleutelfunctie (de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie; of de actuariële functie), maar beoordelen ook de taken van de andere sleutelfunctiehouders. De sleutelfunctiehouder hoeft al die taken niet zelf te vervullen, maar kan gebruik maken van de deskundigheid van een ander. Bestuurslid Carola Steenmeijer is sleutelfunctiehouder risicobeheer. Bestuurslid Kirsten Pronk is sleutelfunctiehouder interne audit. Hamadi Zaghdoudi is actuarieel sleutelfunctiehouder. 

De compliance officer toetst of het bestuur de gedragscode en beleggingsrichtlijnen naleeft en of het bestuur de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving tijdig onderkent.

Externe controle

De Nederlandsche Bank (DNB) controleert de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let op de communicatie van het pensioenfonds met zijn deelnemers.

Accountancy en actuariaat

De externe controle wordt verzorgd door KPMG Accountants N.V. en Willis Towers Watson als respectievelijk externe accountant en actuaris. Uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group is onze adviserend actuaris.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website