Nieuws

Informatie over de nieuwe regels voor pensioen op Pensioenduidelijkheid.nl

21 augustus 2023

Sinds 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioen. Om meer uitleg te geven over de nieuwe pensioenregels is de overheid een campagne en een online platform gestart: pensioenduidelijkheid.nl. Het duurt nog even voordat u persoonlijk merkt wat de gevolgen van de nieuwe pensioenregels zijn. Uw pensioenfonds verwacht 1 januari 2026 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling.

Pensioenduidelijkheid.nl

Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe regels inhouden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders de website pensioenduidelijkheid.nl gemaakt. De komende tijd kunt u hier op TV, radio en online informatie over zien en horen.

Op dit moment verandert niets aan uw pensioen of de pensioenregeling
Alle pensioenuitvoerders in Nederland hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe pensioenregels. Uw pensioenfonds heeft de ambitie om 1 januari 2026 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling. Tot die tijd blijft u pensioen opbouwen of pensioen ontvangen vanuit de huidige pensioenregeling. Er moeten namelijk nog wat stappen gezet worden voordat de nieuwe pensioenregeling er is. KLM en de vakbonden zijn als eerste aan zet om de nieuwe regels te vertalen naar een nieuwe pensioenregeling. 

Wij houden u op de hoogte
Zodra duidelijk is wanneer uw pensioen wordt aangepast en wat die verandering voor u betekent, krijgt u vanzelfsprekend bericht van ons. Op deze pagina en via de digitale nieuwsbrief NWSflits houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Mijn gegevens om u aan te melden.