Blog

De transitiereis gaat beginnen!

Door: Marianne Meijer-Zaalberg
1 augustus 2023
Marianne Meijer-Zaalberg
Bestuurslid namens pensioengerechtigden

Eindelijk was het op 30 mei zo ver: ook de Eerste Kamer ging akkoord met de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Daarmee zijn de wettelijke kaders voor ons nieuwe stelsel vastgelegd en kunnen we echt vaart gaan maken. Uiterlijk 1 januari 2026 willen we de overstap maken.

Als pensioenfonds hebben we de afgelopen tijd natuurlijk niet stilgezeten. In september 2021 zijn we samen met KLM en de vakbonden al gestart met een verkenning van het nieuwe stelsel, aan de hand van het wetsvoorstel dat er toen lag. En vorig jaar hebben we al onderzocht hoe onze deelnemers denken over beleggingsrisico’s. Daar houden we straks rekening mee.

De bal ligt nu bij KLM en de vakbonden, die bezig zijn de nieuwe regeling te ontwerpen én een transitieplan te maken. Daarvoor zijn belangrijke keuzes nodig die om een zeer zorgvuldige afweging vragen. Denk aan het soort contract, de premie, de eventuele solidariteitsreserve voor mindere tijden, het overhevelen van de oude rechten naar het nieuwe stelsel, het verdelen van het totale vermogen over de individuele pensioenpotjes en de eventuele compensatie voor groepen voor wie de nieuwe regeling minder gunstig uitpakt.

Waar het kan, trekken we samen op met KLM en de vakbonden. We zorgen voor een gelijk kennisniveau – om vervolgens tot de beste keuzes te kunnen komen. We gebruiken dezelfde berekeningen en houden elkaar ook verder op de hoogte. Zo voorkom je verrassingen en houd je de vaart erin. Voor het fonds is evenwichtigheid van groot belang, daarop beoordelen we als pensioenfonds de nieuwe regeling. We willen dat niemand erop achteruitgaat, en dat de baten en lasten gelijk verdeeld worden.

Daarnaast moet de regeling in de praktijk uitvoerbaar zijn en uit te leggen aan de deelnemers. We gaan betrouwbare nieuwe systemen bouwen, zodat u als deelnemer straks kunt vertrouwen op een foutloze uitvoering. Daar hoort bij dat alle data kloppen, zodat we met een schoon en foutloos systeem kunnen beginnen. We zijn nu druk bezig om die datakwaliteit te controleren.


Nu de wet definitief is en we op weg zijn naar een concrete regeling, op basis van duidelijke keuzes, zullen we ook de communicatie met de deelnemers opvoeren. Dat gebeurt vooral vanaf begin 2024, als het transitieplan van KLM en de vakbonden er is. Dat plan zal, in het kader van het hoorrecht, in concept voorgelegd worden aan de Vereniging Gepensioneerden KLM (VG-KLM). We nemen u mee op de hele transitiereis, en dan natuurlijk vooral op de momenten die ertoe doen. Want het is en blijft úw pensioen, nu en in de toekomst.

bestuur

Over ons

Wie zorgen voor uw pensioen en hoe doen ze dat?

Pensioenakkoord

Nieuwe pensioenregeling: wat gaat er allemaal gebeuren?

De overheid heeft samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Door deze nieuwe regels gaat uw pensioenregeling veranderen. Lees hier meer.