Nieuws

Het fonds hoeft geen geactualiseerd herstelplan in te dienen in 2022

19 april 2022

Het pensioenfonds hoeft dit jaar geen geactualiseerd herstelplan in te dienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad was op 31 december 2021 (123,1%) hoger dan de vereiste dekkingsgraad (122,2%). Dat betekent dat we op die datum voldoende financiële buffers hadden. Hierdoor herstelt het pensioenfonds automatisch binnen één jaar. DNB heeft ons daarom laten weten het niet nodig te vinden dat een herstelplan wordt ingediend, ondanks dat de beleidsdekkingsgraad nog lager is dan de vereiste dekkingsgraad.