Blog

Een positief eerste kwartaal en wat staat ons te wachten?

Door: Arend de Jong
26 april 2017

Het pensioenfonds heeft een goed financieel kwartaal achter de rug. Sinds begin 2017 steeg de beleidsdekkingsgraad van 103,4% naar 106,1%. Dit betekent dat Algemeen Pensioenfonds KLM geen dekkingstekort meer heeft en dat is goed nieuws. Het pensioenfonds heeft nog wel een reservetekort. Daarom diende het bestuur aan het eind van het eerste kwartaal een geactualiseerd herstelplan in bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Waardoor is de beleidsdekkingsgraad gestegen?
De verbetering van de beleidsdekkingsgraad komt onder andere doordat het vermogen is gegroeid (van 8,07 naar 8,25 miljard euro). Dit komt doordat er goede rendementen zijn behaald. Over het gehele kwartaal werd een rendement behaald van 2,2%. De categorie aandelen was de best renderende beleggingscategorie (5,9%).  

De stijging van de beleidsdekkingsgraad heeft ook te maken met de stijging van de rente. Hierdoor hoeft het pensioenfonds minder geld in kas te hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Lees hier meer over de financiële positie van het pensioenfonds.

Wat kunnen we verwachten in het tweede kwartaal?
Vooruitkijkend naar de komende maanden zijn er genoeg risico’s, vooral politieke, waar het pensioenfonds rekening mee moet houden. Onmiskenbaar zijn de internationale spanningen de afgelopen weken toegenomen (Syrië, Noord-Korea). De nieuwe Amerikaanse president toont onvoorspelbaarheid. De uitslagen van verkiezingen in diverse Europese landen zijn onzeker. Vrij onverwacht werd onlangs tot vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk besloten. Financiële markten reageren sterk op dit type onzekerheid.

Gepland voor het tweede kwartaal
Naast deze ontwikkelingen, spelen er nog veel meer zaken. Zo heeft het bestuur in het eerste kwartaal gewerkt aan een aanpassing van het beleggingsbeleid. Er wordt onder andere gekeken naar maatschappelijk verantwoord beleggen waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en governance-aspecten. Dit wordt naar verwachting in het tweede kwartaal afgerond.

De bestuurswerkgroep houdt zich momenteel bezig met de herziening van de bestuursvorm van het eigen pensioenfonds. Naar verwachting is het voorstel hiervoor klaar op 1 juli 2017. Per die datum eindigt voor een zestal bestuursleden ook de zittingstermijn. De procedure voor herbenoeming of benoeming van nieuwe bestuursleden loopt.

Genoeg te doen dus!

Namens het bestuur,

Arend de Jong 

Arend de Jong
Vicevoorzitter namens de werkgever