Hoe staat uw pensioenfonds er financieel voor?

26 april 2017

Het geld dat een pensioenfonds heeft, noemen we pensioenvermogen. Het geld dat een pensioenfonds nu en in de toekomst moet uitkeren zijn pensioenverplichtingen.

De verhouding tussen vermogen en verplichtingen geven we weer in de beleidsdekkingsgraad.
Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, is er precies genoeg geld om alle uitkeringen nu en in de toekomst te betalen. De beleidsdekkingsgraad is dan 100%. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter.

Eind maart 2017 is de beleidsdekkingsgraad 106,1%.

Het moet nog beter
Van de overheid moeten er extra reserves zijn om zeker te zijn dat alle pensioenen in de toekomst betaald kunnen worden. We moeten het vermogen dus nog verder laten groeien.

Kans op indexatie klein
De kans op verhoging van de pensioenuitkeringen in lijn met de stijging van de prijzen is de komende vijf jaar klein. Het verlagen (korten) van de pensioenuitkeringen is op dit moment ook niet aan de orde.