Interview

Deelnemers altijd op één

28 oktober 2021

Het nieuwe pensioenstelsel, de nieuwe pensioenregeling en natuurlijk de coronacrisis: aan belangrijke onderwerpen geen gebrek voor het bestuur van het pensioenfonds. Erik Zwart, bestuurslid namens de deelnemers en financial business analist Crew Facilities bij KLM, vertelt over de belangrijkste uitdagingen voor 2021 en verder. ‘Op de eerste plaats staan altijd de belangen van àlle deelnemers.’

Nieuwe regeling

KLM heeft met de vakbonden nieuwe afspraken gemaakt over de pensioenregeling. ‘Als pensioenfondsbestuur hebben we deze afspraken de afgelopen maanden zorgvuldig beoordeeld en de risico-analyse voor de uitvoering gemaakt. Op basis daarvan heeft het bestuur nu een definitief besluit genomen. De nieuwe regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021. De essentie is dat KLM bij een eventueel tekort niet hoeft bij te storten en in betere tijden ook geen premie terugkrijgt. KLM gaat een hogere jaarlijkse premie betalen.’ 

Toekomst pensioenstelsel

Vorige zomer werd in Nederland een pensioenakkoord gesloten, als basis voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. Nu volgt er nog een hele serie stappen, voor het zo ver is. Uiteindelijk moeten alle pensioenfondsen begin 2027 overgestapt zijn op het nieuwe stelsel, eerder kan ook. Erik Zwart: ‘Dat lijkt ver weg, maar tot die tijd moet er nog erg veel gebeuren. Het wachten is nu eerst op nieuwe wetgeving. Voor ons is het erg belangrijk om ons heel goed te verdiepen in dit onderwerp. Wat zijn straks de keuzes, hoe werkt het overzetten van bestaande pensioenopbouw naar de nieuwe situatie, hoe kun je repareren als bepaalde groepen er erg slecht uit dreigen te komen? Voor ons staat voorop dat het evenwichtig moet zijn, met een goede balans tussen alle belangen.

Ondanks de onzekerheid rond het nieuwe pensioenstelsel is één ding wel duidelijk: het risico verschuift meer naar de deelnemer. ‘Daarom is het extra belangrijk om actieve deelnemers en gepensioneerden mee te nemen in alle veranderingen. Zeker voor de jongere deelnemers geldt dat ze zich echt in hun pensioen moeten verdiepen, en moeten bedenken of ze zelf aanvullende maatregelen willen nemen. Ik beschouw het als mijn persoonlijke missie om daaraan te werken en jongere deelnemers zo vroeg mogelijk pensioenbewust te maken.’

Verantwoord beleggen

Ook verantwoord beleggen was en is voor het pensioenfonds een belangrijk thema. ‘Op dat gebied hebben we in 2020 weer stappen gezet. We hebben contracten gesloten met gespecialiseerde dienstverleners die voor ons het stemmen organiseren tijdens aandeelhoudersvergaderingen van alle bedrijven waarin we beleggen, en voor ons de dialoog aangaan over duurzaamheidsthema’s. Op onze website doen we daarover verslag, laatst hebben we bijvoorbeeld tegen het beloningsbeleid van een Amerikaanse drogisterijketen gestemd omdat de beloning voor de top onvoorwaardelijk was, terwijl het bedrijf een miljardenverlies leed. In het eerste kwartaal van 2021 stemden we wereldwijd in 443 vergaderingen op 4.904 voorstellen. We willen bijdragen aan een duurzame wereld die we weer kunnen doorgeven aan volgende generaties. Tegelijkertijd moeten onze beleggingen ook rendement opleveren. Dat hoeft geen tegenstelling te zijn, maar het gaat ook niet vanzelf.'

 

Het gesprek aangaan

Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid).

Wij rapporteren over deze gesprekken in onze engagementrapportages