Nieuws

Landelijk pensioenakkoord: update mei 2021

17 mei 2021

Landelijk pensioenakkoord: update mei 2021

Vorig jaar juni is het nieuwe landelijk pensioenakkoord afgesloten. Sindsdien werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Wet Toekomst Pensioenen.

Wet en invoering pensioenakkoord jaar uitgesteld

De nieuwe wet zou er 1 januari 2022 zijn. De invoering moest uiterlijk 1 januari 2026 geregeld zijn. Beiden zijn een jaar uitgesteld.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Zodra de nieuwe wet er is maken KLM en de vakbonden nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er uiterlijk 1 januari 2027 een nieuwe pensioenregeling.

Het pensioenfonds denkt mee

Het pensioenfonds bekijkt intussen wat het pensioenakkoord betekent. Wij delen onze kennis met KLM en de vakbonden en geven antwoord op vragen. Of u nog pensioen opbouwt, uit dienst bent of al gepensioneerd, jong of oud, als pensioenfonds moeten en willen we ervoor zorgen dat we een nieuwe regeling krijgen die het beste bij de deelnemers van het pensioenfonds past.

Transitie: wel of niet invaren?

Als de nieuwe wet er is, nemen de vakbonden en KLM een beslissing over de transitie. Gaat het in de oude regeling opgebouwde pensioen over naar de nieuwe pensioenregeling? Dat heet invaren en dat gebeurt dan collectief. Deelnemers kunnen hierover niet individueel kiezen. Wel invaren betekent dat de opbouw in de nieuwe regeling voor deelnemers anders is dan in de oude regeling. Voor gepensioneerden heeft invaren effect op hun uitkering. Die gaat meebewegen met de economie. Niet invaren betekent twee verschillende pensioenregelingen: een voor de al opgebouwde aanspraken, en een voor de toekomstige opbouw. Dat is mogelijk ingewikkelder en duurder in de uitvoering.

De twee belangrijkste wijzigingen

De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Nu bouwt iedereen met een gelijk salaris jaarlijks evenveel pensioen op. Straks wordt dat anders. Dan krijgen jongere deelnemers een hogere pensioenopbouw  en oudere deelnemers een lagere pensioenopbouw.
  • We gaan naar een nieuw stelsel waarbij pensioenfondsen geen buffers meer hoeven aan te houden. Bij goede rendementen kunnen we de pensioenen sneller verhogen, maar als het tegen zit moeten we ook sneller verlagen.

Invoering pensioenakkoord uiterlijk 1 januari 2027

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Tijdens de overgang naar het pensioenakkoord blijven wij u hierover natuurlijk infomeren.

De nieuwe pensioenregeling die vorig jaar is afgesproken tussen KLM en de vakbonden 

Los van het pensioenakkoord hebben KLM en de vakbonden vorig jaar afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling tot invoering van het nieuwe stelsel. Het pensioenfondsbestuur heeft deze afspraken de afgelopen maanden zorgvuldig beoordeeld. Op dit moment kijkt het Verantwoordingsorgaan naar deze afspraken. We verwachten in de bestuursvergadering van begin juni een definitief besluit te kunnen nemen. 

Hebt u vragen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op via telefoonnummer (020) 426 62 10 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of pensioenservice@klmgrondfonds.nl