Blog vicevoorzitters: met een goed gevoel richting jaareinde

3 november 2017

De vicevoorzitters van het bestuur nemen u mee in de ontwikkelingen in het derde kwartaal en kijken alvast vooruit naar het laatste kwartaal van 2017 en het begin van 2018.

Het bestuur gaat met een goed gevoel richting het einde van dit jaar. Een reden hiervoor is de financiële positie van het fonds, die is namelijk weer beter geworden.

Verder heeft het bestuur in het derde kwartaal verder gewerkt aan een nieuwe besturingsstructuur en aanpassing van het risicoprofiel en wil daar in het vierde kwartaal besluiten over nemen.

Lees het blog hier: Met een goed gevoel richting jaareinde