Financiële positie van het pensioenfonds

Wat is de financiële positie per 30 juni 2019?

 

 

  • Vermogen gestegen We hebben per 30 juni 2019 € 9,35 miljard in kas. Eind mei 2019 was dat € 9,10 miljard.
  • Verplichtingen gestegen Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst), is € 8,67 miljard (in mei 2019 was dat € 8,37 miljard).
  • Nominale dekkingsgraad gedaald De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De nominale dekkingsgraad is per 30 juni 2019 107,8%. In mei 2019 was dat 108,6%. 
  • Beleidsdekkingsgraad gedaald De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is per 30 juni 2019 113,5%. Eind mei 2019 was dat 114,2%.

Verplicht extra buffers opbouwen
Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 22,8% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 22,8% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment is de nominale dekkingsgraad 107,8%, we hebben dus 7,8% extra. We moeten nog meer opbouwen.

Herstelplan
Per 31 december van elk jaar wordt bekeken of de dekkingsgraad van het pensioenfonds boven de vereiste dekkingsgraad ligt. Zo niet, dan wordt een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Eind maart 2019 is er een nieuw herstelplan ingediend bij DNB. In dat plan staat hoe de dekkingsgraad van het fonds binnen tien jaar weer op het vereiste niveau komt.

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer als de dekkingsgraad te laag is?
Een te lage dekkingsgraad is van invloed op de kans op indexatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is. Als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid.

Hoe zeker is uw pensioen? (kies de voor u relevante pensioenregeling)

Meer over indexeren en korten.

Lees hier het laatste kwartaalbericht.

De ontwikkeling van de dekkingsgraden.

Het financieringsbeleid.