Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 2 Eerder met pensioen of deeltijdpensioen

Print deze pagina

U kunt met pensioen tussen 55 jaar en uw AOW-leeftijd. De standaard pensioenleeftijd in uw pensioenregeling is 68 jaar, of eerder als uw AOW-leeftijd voor 68 jaar ligt.

U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan of om met deeltijdpensioen te gaanAls u eerder met pensioen gaat of deeltijdpensioen opneemt wordt uw pensioen lager. Bespreek met uw werkgever als u eerder wilt stoppen of met deeltijdpensioen wilt gaan. Uw werkgever geeft uw eerdere pensioendatum door aan het pensioenfonds.

Bereken via Mijn planner of eerder te stoppen met werken en deeltijdpensioen interessant voor u zijn

Veelgestelde vragen

Overleg eerst met uw werkgever over uw wens om eerder met pensioen te gaan. Als u weet welke datum u met pensioen wilt gaan, geeft uw werkgever dat door aan het pensioenfonds. U kunt in Mijn planner zien wat vervroegd pensioen en deeltijdpensioen financieel betekent.

Bereikt u binnen anderhalf jaar uw pensioenleeftijd? Of wilt u eerder stoppen met werken en met pensioen? Dan raden wij u aan een Pensioen In Zichtdag te bezoeken. Tijdens een Pensioen In Zichtdag krijgt u een algemeen beeld van wat u kunt verwachten wanneer u uit dienst gaat bij KLM en uw pensioen ingaat. Daarnaast nemen we de verschillende keuzemogelijkheden bij pensionering met u door, zoals deeltijdpensioen, de verhouding ouderdoms- en nabestaandenpensioen, het voortzetten van uw Anw-hiaatverzekering en hoog-/laagpensioen.

Omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen daardoor elk jaar wijzigen. Ze zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Uw pensioenuitkering wordt uiteindelijk berekend met de factoren die gelden per de datum dat u met pensioen gaat. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren in het pensioenreglement.

De meeste deelnemers aan deze pensioenregeling hebben pensioen opgebouwd in verschillende pensioenregelingen met verschillende pensioenleeftijden: 63, 65, 67 en 68 jaar. Als u met pensioen gaat rekenen wij deze verschillende pensioenen om naar één pensioen met één pensioenleeftijd. Hiervoor gebruiken we omrekenfactoren. Met deze factoren kunnen we de verschillende `pensioenpotjes´ dus omrekenen naar uw gewenste pensioenleeftijd. Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds ook omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting.

Per 1 januari 2020 wijzigen de omrekenfactoren. In MijnKLMPensioen ziet u het effect van keuzes en de wijziging van de omrekenfactoren op uw pensioenuitkering. Als u uw pensioendatum voor of op 1-1-2020 kiest, wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de omrekenfactoren 2019. Kiest u uw pensioendatum na 1-1-2020 dan wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de nieuwe omrekenfactoren. Bepaal of u uw pensioendatum voor of na 1 januari 2020 wilt en bespreek met HR KLM of dat mogelijk is.

Het werken of bijverdienen na vervroegde pensionering kan fiscale gevolgen hebben en hangt af van de ingangsdatum van uw pensioen. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan het eventueel bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf.

Binnen 5 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen
Gaat u binnen vijf jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen dan kunt u ergens anders inkomen verwerven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw pensioenuitkering.

Méér dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen
Gaat u eerder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen, dan is bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf niet toegestaan. Het pensioenfonds zal in dat geval een schriftelijke verklaring vragen waarin u verklaart dat het arbeidzame leven bij de ingangsdatum van het pensioen volledig wordt beëindigd en u niet meer de intentie hebt om weer betaalde werkzaamheden te gaan verrichten.

Als u naast uw huidige dienstverband bij KLM nog een tweede bron van inkomsten hebt vanuit een andere baan of (eigen) onderneming, dan kan u het KLM pensioen wel vervroegd laten ingaan en tegelijkertijd uw tweede bron van inkomsten aanhouden. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat u het pensioen ontvangt voor het gedeelte dat u minder werkt, en dat u er niet extra bij kunt gaan werken.

Zorg dat u dit goed van tevoren uitzoekt en neem als u meer wilt weten over de fiscale gevolgen van bijverdienen of doorwerken na pensionering contact op met de Belastingdienst.

klm grond hero

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website