Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 2 Ouderdomspensioen omruilen voor nabestaandenpensioen

Print deze pagina

Standaard is het nabestaandenpensioen 70% van uw ouderdomspensioen. U kunt kiezen voor een andere verhouding.

U kunt kiezen voor ruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen

Kiest u ervoor om een gedeelte van uw ouderdomspensioen om te ruilen voor meer nabestaandenpensioen, dan krijgt uw partner een hogere uitkering wanneer u overlijdt, maar u krijgt een lagere pensioenuitkering voor uzelf. Andersom kan ook, dan ruilt u nabestaandenpensioen om voor ouderdomspensioen. Uw partner krijgt dan een lager of geen nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt, maar u krijgt een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Uw partner moet wel akkoord zijn met uw keuze.

Bepaal samen met uw partner hoeveel nabestaandenpensioen er nodig is

U ontvangt een half jaar voor uw pensionering een brief om uw pensioen aan te vragen. Vervolgens kunt u uw keuzes doorgeven. Hebt u geen partner? Dan zetten wij het nabestaandenpensioen automatisch om in een hoger ouderdomspensioen.

 

Bekijk in de video hieronder welke keuzes u nog meer hebt rondom uw pensionering. 

Veelgestelde vragen

Bereikt u binnen anderhalf jaar uw pensioenleeftijd? Of wilt u eerder stoppen met werken en met pensioen? Dan raden wij u aan een Pensioen In Zichtdag te bezoeken. Tijdens een Pensioen In Zichtdag krijgt u een algemeen beeld van wat u kunt verwachten wanneer u uit dienst gaat bij KLM en uw pensioen ingaat. Daarnaast nemen we de verschillende keuzemogelijkheden bij pensionering met u door, zoals deeltijdpensioen, de verhouding ouderdoms- en nabestaandenpensioen, het voortzetten van uw Anw-hiaatverzekering en hoog-/laagpensioen.

Omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen daardoor elk jaar wijzigen. Ze zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Uw pensioenuitkering wordt uiteindelijk berekend met de factoren die gelden per de datum dat u met pensioen gaat. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren in het pensioenreglement.

De meeste deelnemers aan deze pensioenregeling hebben pensioen opgebouwd in verschillende pensioenregelingen met verschillende pensioenleeftijden: 63, 65, 67 en 68 jaar. Als u met pensioen gaat rekenen wij deze verschillende pensioenen om naar één pensioen met één pensioenleeftijd. Hiervoor gebruiken we omrekenfactoren. Met deze factoren kunnen we de verschillende `pensioenpotjes´ dus omrekenen naar uw gewenste pensioenleeftijd. Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds ook omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting.

Per 1 januari 2020 wijzigen de omrekenfactoren. In MijnKLMPensioen ziet u het effect van keuzes en de wijziging van de omrekenfactoren op uw pensioenuitkering. Als u uw pensioendatum voor of op 1-1-2020 kiest, wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de omrekenfactoren 2019. Kiest u uw pensioendatum na 1-1-2020 dan wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de nieuwe omrekenfactoren. Bepaal of u uw pensioendatum voor of na 1 januari 2020 wilt en bespreek met HR KLM of dat mogelijk is.

Man en vrouw

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website