Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten
Print deze pagina

Het kapitaal dat u opbouwt in de netto pensioenregeling kunt u op de pensioendatum gebruiken voor het aankopen van een netto pensioenuitkering. Hierbij kunt u kiezen voor vast pensioen of variabel pensioen.

Vast pensioen

Bij een vast pensioen weet u ongeveer welk bedrag u de rest van uw leven elke maand ontvangt. De hoogte van de uitkering hangt af van de rentestand, gemiddelde levensverwachting en tarieven op uw pensioendatum.

Een vast pensioen levert naar verwachting een lager pensioen op dan een variabel pensioen. U loopt minder (beleggings)risico dan bij een variabel pensioen. Maar u loopt meer risico om koopkracht te verliezen

Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen wordt uw kapitaal na uw pensioendatum doorbelegd. De uitkering kan daardoor jaarlijks in hoogte variëren. Elk jaar wordt gekeken of uw pensioenuitkering kan worden verhoogd of moet worden verlaagd door beleggingsresultaten, veranderingen in rentestand en/of de gemiddelde levensverwachting.

Een variabel pensioen levert naar verwachting een hoger pensioen op dan een vast pensioen. U neemt wel meer risico dan bij een vast pensioen.

Voorbeeldberekeningen bij vast en variabel pensioen

 

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Leeftijd

50

60

Bruto pensioengevend inkomen

€ 125.000

€ 150.000

 

 

 

Uitkomsten vast pensioen (netto per jaar)

 

 

Goed weer

€ 3.076

€ 2.613

Verwacht weer

€ 2.189

€ 2.208

Slecht weer

€ 1.473

€ 1.906

 

 

 

Uitkomsten variabel pensioen (netto per jaar)

 

 

Goed weer

€ 3.816

€ 3.487

Verwacht weer

€ 2.513

€ 2.593

Slecht weer

€ 1.483

€ 1.973

Let op: in bovenstaand rekenvoorbeeld lijkt het alsof een variabel pensioen altijd hoger is dan een vast pensioen, maar dit is een momentopname op pensioendatum. Een variabel pensioen wisselt jaarlijks in hoogte en kan dus na verloop van tijd lager uitkomen dan een vast pensioen.

Bij een vast pensioen krijgt u ieder jaar ongeveer hetzelfde bedrag. Bij een variabel pensioen wisselt de hoogte van uw uitkering jaarlijks. Dit betekent dat uw pensioenuitkering hoger kan worden, maar ook lager. Er is een risico dat u op een bepaald moment een lagere pensioenuitkering ontvangt dan u had verwacht. Dat kan komen door tegenvallende beleggingsresultaten of bijvoorbeeld doordat de gemiddelde levensverwachting stijgt. Dit risico ligt bij u.

Kort voor uw pensioendatum kiest u definitief voor een vast of variabel pensioen. Het is echter verstandig om 10 jaar voor uw pensioendatum al een voorlopige keuze te maken. U kunt vanaf dat moment namelijk voorsorteren voor een variabel pensioen. Wij passen uw beleggingsmix dan aan.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website