Pensioen 123 Laag 2

Uitkeringszekerheid netto pensioenregeling

Welke risico's zijn er?

De hoogte van uw netto ouderdomspensioen staat niet vooraf vast. En is afhankelijk van uw keuze voor een variabel beleggingspensioen of een pensioen met vaste uitkering.

Tot uw pensioendatum is de hoogte van uw netto pensioenuitkering niet zeker. Als u met pensioen gaat, weet u pas hoeveel netto pensioen u krijgt. Uw netto pensioen hangt af van:

  • de premie die u en uw werkgever betalen voor uw netto pensioen (de beschikbare premie); 
  • de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat;
  • uw keuze voor een vast of variabel netto pensioen en de kosten die u betaalt voor de inkoop van dat pensioen.

Het netto pensioenbedrag dat u krijgt bij uw pensioenuitvoerder hangt af van:

  • de rente;
  • de levensverwachting in Nederland;
  • de kosten die u betaalt aan uw pensioenuitvoerder

Uw persoonlijke keuzes en gebeurtenissen hebben ook invloed op uw pensioen. Daarvan merkt u de gevolgen direct op uw verwachte pensioenuitkering. Zo zorgt het besluit om minder te werken ervoor dat u meteen minder pensioen opbouwt. Breng daarom regelmatig uw pensioen in kaart om te zien of u actie moet ondernemen.

Bagageband Schiphol