Pensioen 123 Laag 2

Netto Nabestaanden- en wezenpensioen

Hebt u bij uitdiensttreding of pensionering geen nabestaanden- of wezenpensioen ingekocht? Dan krijgen uw partner en kinderen geen netto nabestaandenpensioen of wezenpensioen als u overlijdt na uitdiensttreding of pensionering.

Nabestaanden- en wezenpensioen

In deze netto pensioenregeling is alleen nabestaandenpensioen en wezenpensioen verzekerd zolang u bij KLM werkt en deelnemer bent bij Algemeen Pensioenfonds KLM. Dit betekent dat er geen nabestaandenpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen is vanaf het moment dat u uit dienst gaat bij KLM. Als u een partner en kinderen hebt en u gaat uit dienst bij KLM, dan is het belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf iets te regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten.

Ook is het mogelijk van een deel van uw opgebouwde netto pensioenkapitaal nabestaanden- en/of wezenpensioen in te kopen bij een verzekeraar. Dat betekent dan wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. De keuze welke pensioenen u inkoopt kunt u maken als u uit dienst gaat bij KLM of met pensioen gaat.

Vliegtuig Schiphol