Pensioen 123 Laag 1

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling niet?

Netto Nabestaanden- en wezenpensioen

Hebt u bij uitdiensttreding of pensionering geen nabestaanden- of wezenpensioen ingekocht? Dan krijgen uw partner en kinderen geen netto nabestaandenpensioen of wezenpensioen als u overlijdt na uitdiensttreding of pensionering.

Netto Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschikheidspensioen vanuit de netto pensioenregeling. Het arbeidsongeschikheidspensioen is geheel in de basisregeling ondergebracht.