Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen omruilen voor nabestaandenpensioen

Standaard is het nabestaandenpensioen 70% van uw ouderdomspensioen. Als u met pensioen gaat kunt u kiezen voor een andere verhouding. Hebt u bij pensionering geen partner? Dan zetten wij het nabestaandenpensioen automatisch om in extra ouderdomspensioen.

U kunt kiezen voor het omruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen

Kiest u ervoor om een gedeelte van uw ouderdomspensioen om te ruilen voor meer nabestaandenpensioen, dan krijgt uw partner een hogere uitkering wanneer u overlijdt, maar u krijgt een lagere pensioenuitkering voor uzelf. Andersom kan ook, dan ruilt u nabestaandenpensioen om voor ouderdomspensioen. Uw partner krijgt dan een lager of geen nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt, maar u krijgt een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Uw partner moet wel akkoord zijn met uw keuze.

Bepaal samen met uw partner hoeveel nabestaandenpensioen er nodig is.

U ontvangt een half jaar voor uw pensionering een brief om uw pensioen aan te vragen. Vervolgens kunt u uw keuzes doorgeven. 

Hebt u geen partner wanneer u met pensioen gaat?

Dan zetten wij het nabestaandenpensioen automatisch om in een hoger ouderdomspensioen. U hebt dan meer te besteden op het moment dat u met pensioen gaat.

Hier moet u aan denken bij het omruilen van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen

  • De keuze is eenmalig. Als u bij pensionering eenmaal gekozen hebt om wel of niet om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. In Mijn planner kunt u de bedragen van uw ouderdomspensioen en uw nabestaandenpensioen bekijken als u kiest voor omruilen.
  • Het pensioenfonds gebruikt omrekenfactoren voor het berekenen van uw pensioen. Deze factoren worden periodiek (jaarlijks of halfjaarlijks) vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen.

Bekijk in de video hieronder welke keuzes u nog meer hebt rondom uw pensionering. 

Veelgestelde vragen

Een gedeelte van uw ouderdomspensioen omruilen voor nabestaandenpensioen is een goed idee wanneer uw partner weinig of geen eigen inkomen heeft. Uw partner is dan verzekerd van een inkomen wanneer u overlijdt.

Wanneer uw partner zelf een goed eigen pensioen of inkomen heeft dan kunt u het nabestaandenpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U hebt dan meer te besteden op het moment dat u met pensioen gaat.

U maakt de keuze voor het omruilen van pensioen ten minste twee maanden voor de pensioendatum. U ontvangt van het pensioenfonds een aantal formulieren voordat u met pensioen gaat, en daarop kunt u aangeven of en op welke manier u uw pensioen wilt omruilen.

Bereikt u binnen anderhalf jaar uw pensioenleeftijd? Of wilt u eerder stoppen met werken en met pensioen? Dan raden wij u aan een Pensioen In Zichtdag te bezoeken. Tijdens een Pensioen In Zichtdag krijgt u een algemeen beeld van wat u kunt verwachten wanneer u uit dienst gaat bij KLM en uw pensioen ingaat. Daarnaast nemen we de verschillende keuzemogelijkheden bij pensionering met u door, zoals deeltijdpensioen, de verhouding ouderdoms- en nabestaandenpensioen, het voortzetten van uw Anw-hiaatverzekering en hoog-/laagpensioen.

Omrekenfactoren zijn getallen die we gebruiken om uw pensioen om te rekenen wanneer u bepaalde keuzes maakt. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. De omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren in het pensioenreglement . Daar heten dit factoren. Ze staan in bijlage 1.

Man en vrouw