Pensioen 123 Laag 2

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt er op uw pensioendatum voor kiezen om eerst meer en later minder pensioen te ontvangen of andersom. Dat kan handig zijn wanneer u eerder met pensioen gaat dan uw AOW-datum en u wilt extra pensioen ontvangen tot aan de AOW-datum. U kunt zo het gemis aan AOW (gedeeltelijk) opvangen.

Hier moet u aan denken bij de hoog/laag keuze

  • U maakt de keuze voor een hoger of lager bedrag tot aan de AOW-leeftijd of voor minimaal één jaar.
  • De periode duurt tot maximaal 10 jaar na de AOW-leeftijd.
  • De laagste uitkering mag niet minder dan 75% zijn van de hoogste uitkering. 
  • De keuze is eenmalig. Als u bij pensionering eenmaal gekozen hebt voor hoge en lage uitkeringen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.
  • Het pensioenfonds gebruikt omrekenfactoren voor het berekenen van uw pensioen. Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen.

Bekijk in de video hieronder welke keuzes u nog meer hebt rondom uw pensionering. 

Veelgestelde vragen

U maakt de keuze voor hoog/laag of laag/hoog tenminste twee maanden vóór uw pensioendatum. U ontvangt een half jaar voordat u met pensioen gaat, een brief en een aantal formulieren van het pensioenfonds en daarop kunt u aangeven of en op welke manier u uw pensioen wilt variëren.

Stel dat u eerder met pensioen gaat dan uw AOW-leeftijd. U gaat bijvoorbeeld op uw 65ste met pensioen en uw AOW-leeftijd is 67. U heeft dan de eerste twee jaar van uw pensionering een lager inkomen omdat u nog geen AOW ontvangt. U kunt dit compenseren door alvast een stukje van uw pensioen naar voren te halen, tot het moment dat u AOW ontvangt.

Bereikt u binnen anderhalf jaar uw pensioenleeftijd? Of wilt u eerder stoppen met werken en met pensioen? Dan raden wij u aan een Pensioen In Zichtdag te bezoeken. Tijdens een Pensioen In Zichtdag krijgt u een algemeen beeld van wat u kunt verwachten wanneer u uit dienst gaat bij KLM en uw pensioen ingaat. Daarnaast nemen we de verschillende keuzemogelijkheden bij pensionering met u door, zoals deeltijdpensioen, de verhouding ouderdoms- en nabestaandenpensioen, het voortzetten van uw Anw-hiaatverzekering en hoog-/laagpensioen.

Omrekenfactoren zijn getallen die we gebruiken om uw pensioen om te rekenen wanneer u bepaalde keuzes maakt. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. De omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren in het pensioenreglement . Daar heten dit factoren. Ze staan in bijlage 1.