Pensioen 123 Laag 2

Bij arbeidsongeschiktheid

U bent verzekerd van een inkomen en u blijft pensioen opbouwen bij arbeidsongeschiktheid

De eerste twee jaar dat u arbeidsongeschikt bent betaalt KLM uw loon door. Uw pensioenopbouw gaat door op dezelfde manier als voordat u ziek werd. De verzekeringen voor uw partner en kinderen lopen ook door.

Vanaf het derde jaar WIA in plaats van loon

Vanaf het derde ziektejaar krijgt u (mogelijk) een WIA-uitkering. Er zijn verschillende soorten WIA-uitkeringen. Kijk op www.uwv.nl voor meer informatie over de verschillende WIA-uitkeringen. Vanaf dat moment kunt u ook een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen als aanvulling op de WIA-uitkering. Hoeveel dat is hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent.

Ook tijdens deze periode gaat uw pensioenopbouw (voor een gedeelte) door, zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. De verzekeringen voor uw partner en kinderen blijven doorlopen.

 

Inkomen

Opbouw pensioen

Eerste twee jaar

Loopt door via KLM

Pensioenopbouw loopt door

zoals voordat uw ziek werd

Vanaf derde jaar

Eventueel WIA-uitkering +

eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioenopbouw zonder

premie te betalen

Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u krijgt hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid

 

Arbeidsongeschiktheid van:

Percentage arbeidsongeschiktheidspensioen:

65-80%

72,5%

55-65%

60%

45-55%

50%

35-45%

40%

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat het bedrag arbeidsongeschikheidspensioen dat u ontvangt als u volledig (80 tot en met 100%) arbeidsongeschikt bent. Uw UPO kunt u terugvinden in Mijn documenten.

U ontvangt informatie over uw specifieke situatie per brief van ons

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u van ons een brief met daarin uitgelegd wat er nu gaat gebeuren en waar u recht op hebt. Hierin leggen we precies voor uw situatie uit wat er gebeurt. Hebt u dan nog vragen? Bel ons dan om alles door te spreken.

Als er later iets aan uw situatie verandert, kan dit invloed hebben op uw uitkering. Wij ontvangen deze informatie van het UWV. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie op tijd doorgeeft aan het UWV.

Is er voor u een individuele pensioendatum bepaald?

Dan hebt u een andere pensioendatum dan in het reglement is bepaald. Tot uw individuele pensioendatum wordt uw pensioenopbouw, als gevolg van arbeidsongeschiktheid, (gedeeltelijk) voortgezet. Ook krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd. Op de individuele pensioendatum eindigt de uitkering en gaat uw ouderdomspensioen in (tenminste voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent). Op uw ouderdomspensioen wordt uw WAO/WIA-uitkering in mindering gebracht. Dit gebeurt tot uw 65-ste. Daarna wordt de WAO/WIA-uitkering niet meer met uw pensioen verrekend. Let op! Bij volledige revalidatie vervalt de (individuele) pensioendatum en geldt de reglementaire pensioendatum.