Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf pensionering zolang u leeft

Via uw werkgever KLM doet u mee aan onze pensioenregeling en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt, of eerder als uw AOW-leeftijd voor 68 jaar ligt. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, op zijn vroegst op uw 55e.

Hoeveel pensioen krijgt u later?

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van ons is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt uiterlijk vanaf uw 68e maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het opgebouwde ouderdomspensioen ziet u als u inlogt bij Mijn Pensioen en staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

  • U bouwt elk jaar basispensioen op over uw salaris tot € 112.189,- (2021). 
  • Hebt u ook bij andere werkgevers pensioen opgebouwd dan kunt u dat zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioenpotjes omgezet naar één pensioenrichtleeftijd 68

Veel deelnemers hebben in het verleden bij ons ouderdomspensioen opgebouwd op verschillende pensioenrichtleeftijden. Per 1 januari 2020 zijn deze verschillende ‘pensioenpotjes’ omgezet naar één ‘pensioenpot’ op basis van één pensioenrichtleeftijd 68. U kunt uiteraard nog steeds eerder met pensioen. U kunt met pensioen tussen uw 55ste en uw AOW-leeftijd. 68 jaar is de pensioenrichtleeftijd waarmee wij rekenen voor de opbouw van uw pensioen.

Meer informatie over de omzetting

Veelgestelde vragen

  • Uw ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt, of eerder als uw AOW-leeftijd voor 68 jaar ligt. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, op zijn vroegst op uw 55e.

  • Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend (tot maximaal € 112.189,- fulltime). U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

     

  • Sinds 2015 mag u fiscaal gezien geen basispensioen opbouwen over uw salaris boven € 112.189,- (2021). Deze grens geldt bij een fulltime dienstverband en wordt naar rato doorberekend naar deeltijd dienstverbanden. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd door de overheid.

landing vliegtuig Schiphol