Pensioen 123 Laag 2

Welvaartsvast pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dat kan alleen als het pensioenfonds financieel gezond is. Is dat niet het geval, dan kunnen we niet verhogen.

Hoeveel verhoging is mogelijk?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt volgend jaar met € 100 minder kopen dan nu. Om ervoor te zorgen dat uw pensioen zijn waarde behoudt, proberen we uw opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen aan de hand van de stijging van de prijzen. Of dit kan, hangt af van onze financiële positie. Het bestuur bepaalt aan het eind van elk jaar of we kunnen verhogen. Hierbij kijken we naar de stijging van de prijzen tussen oktober - oktober. 

Tot en met 2022 probeerden we de pensioenen van de KLMers te verhogen met de algemene loonronde van KLM Grondpersoneel. Vanaf 2023 is dit aangepast en gebruiken we de stijging van de prijzen als maatstaf voor alle deelnemers. 

Wanneer kunnen we verhogen?

Of het we de pensioenen kunnen verhogen, hangt af van de stand van de dekkingsgraad. In onderstaande tabel ziet u wanneer verhogen mogelijk is.

Beleidsdekkingsgraad

Indexatie

Lager dan 110%

Geen indexatie toegestaan

Tussen 110% en 131%*

Gedeeltelijke indexatie mogelijk

Boven 131%

Volledige indexatie mogelijk

(*)Deze stand (vanaf april 2023) is afhankelijk van marktomstandigheden (met name de marktrente en inflatie). Deze kan per kwartaal wijzigen.

 

Als de dekkingsgraad hoger is dan 110% kijken we of er genoeg vermogen is om de verhoging ook in de komende jaren door te kunnen voeren. Dit noemen we toekomstbestendig indexeren. Soms is het beter wat minder verhoging toe te passen, zodat we de pensioenen in de komende jaren ook kunnen verhogen. Het bestuur neemt deze beslissingen altijd met de belangen van zowel werknemers, pensioengerechtigden als de werkgever in het achterhoofd.

 

Verhoging in de afgelopen jaren

Als het financieel tegenzit, kunnen we uw pensioen niet of niet volledig verhogen. Uw pensioen wordt dan minder waard. Mocht het in het jaar daarna financieel meezitten voor het pensioenfonds, dan verhogen we het pensioen wel. Soms kunnen we dan een extra verhoging doorvoeren.

We hebben de afgelopen jaren de pensioenen niet of slechts gedeeltelijk verhoogd. Dat betekent dat uw pensioen achterloopt op de stijging van de prijzen. Uw pensioen is minder waard geworden. In onderstaande tabel ziet u hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is verhoogd en hoeveel uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling (indexatieachterstand).

Tot en met 2022 probeerden we de pensioenen van de KLMers te verhogen met de algemene loonronde van KLM Grondpersoneel. Vanaf 2023 is dit aangepast en gebruiken we de stijging van de prijzen als maatstaf. 

Voor iedereen die pensioen opbouwt

 Indexatie per Stijging van
de prijzen (*)

Loonronde KLM (tot 2023)
Beoogde prijsindex
vanaf 2023 (**)

Toegekende
verhoging
Cumulatieve
achterstand
1-1-2011 1,27% 0% 0% 0%
1-1-2012 2,34% 3% 1,5% 1,5%
1-1-2013 2,45% 0% 0% 1,5%
1-1-2014 2,51% 0% 0% 1,5%
1-1-2015 0,98% 0% 0% 1,5%
1-1-2016 0,65% 0% 0% 1,5%
1-1-2017 0,32% 0% 0% 1,5%
1-1-2018 1,38% 1,00% 0,35% 2,16%
1-1-2019 1,71% 1,50% 0,80% 2,87%
1-1-2020 2,63% 4,57% 0,00% 7,57%
1-1-2021 1,27% 0,00% 0,00% 7,57%
1-1-2022 2,68% 0,00% 0,00% 7,57%
1-1-2023 10,00% 16,9% 11,39% 12,90%

Voor pensioengerechtigden en iedereen die uit dienst is gegaan

 Indexatie per Stijging van de prijzen (*) Beoogde Prijsindex(**) Toegekende
verhoging
Cumulatieve
achterstand prijsindex
1-1-2011 1,27% 1,4% 1,4% 0%
1-1-2012 2,34% 2,3% 1,2% 1,1%
1-1-2013 2,45% 2,0% 1,0% 2,1%
1-1-2014 2,51% 0,9% 0,5% 2,5%
1-1-2015 0,98% 0,7% 0,4% 2,8%
1-1-2016 0,65% 0,4% 0% 3,2%
1-1-2017 0,32% 0,4% 0% 3,6%
1-1-2018 1,38% 1,30% 0,45% 4,50%
1-1-2019 1,71% 1,70% 0,91% 5,30%
1-1-2020 2,63% 1,70% 0,00% 7,11%
1-1-2021 1,27% 1,10% 0,00% 8,29%
1-1-2022 2,68% 3,30% 3,30%*** 8,29%
1-1-2023 10,00% 16,9% 11,39% 13,64%

(*) CBS prijsindexcijfer berekend op het jaargemiddelde van de reeks alle huishoudens.
(**)CBS prijsindexcijfer berekend op de periode oktober-oktober van de reeks alle huishoudens afgeleid (geschoonde prijsindex).
(***) De overheid heeft de regels op 1 juli 2022 tijdelijk aanpast waardoor de pensioenen extra zijn verhoogd met 2,34% Dit komt boven op de eerdere verhoging van 0,96%. De pensioenen zijn dus, in totaal per 1 januari 2022, omhoog gegaan met 3,3%.

Verwachting voor de komende jaren

Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige voorwaardelijke verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. De onvoorwaardelijke verhogingen zijn reeds gefinancierd. De wetgeving bevat strikte regels voor indexatie. Door deze strikte regels en de huidige ontwikkelingen op de financiële markten, is het niet zeker dat het pensioenfonds uw pensioen in de nabije toekomst volledig kan indexeren. Naar verwachting hoeft uw pensioen in de komende vijf jaar niet te worden verlaagd.

Veelgestelde vragen

  • Er zijn twee risico's:

    1. Voordat we mogen indexeren moet de dekkingsgraad een bepaald niveau hebben. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan mogen we de pensioenen niet laten meestijgen met de lonen en/of de prijzen. 

    2. Als de beleidsdekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid. Alle opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd.