Nieuws

Nieuwe pensioenregeling 2021: bestuur beoordeelt de afspraken

29 december 2020

Nieuwe pensioenregeling: bestuur beoordeelt de afspraken

KLMheeft met de vakbonden nieuwe afspraken gemaakt over uw pensioenregeling. Het pensioenfondsbestuur beoordeelt momenteel de nieuwe afspraken.

Nieuwe afspraken over uw pensioenregeling
De huidige pensioenpremie die wij van KLM ontvangen is vanaf 1 januari 2021 niet meer voldoende om de jaarlijkse pensioenopbouw te betalen. Dit komt door de lage rente en de wettelijke maatstaven waar het pensioenfonds vanaf 1 januari 2021 mee moet rekenen. Er is meer premie nodig. KLM en de vakbonden hebben daarom nieuwe afspraken gemaakt over de pensioenregeling. Het is nog te vroeg om aan te geven wat deze afspraken precies voor uw pensioen betekenen. Eerst gaat het bestuur de afspraken beoordelen.

In het eerste kwartaal 2021 rondt het bestuur de beoordeling van de afspraken af
Het bestuur beoordeelt of de afspraken passen binnen de wettelijke kaders en het beleid van het fonds, of ze uitvoerbaar zijn, en heel belangrijk, of er voldoende premie wordt betaald om de beoogde pensioenopbouw te kunnen bereiken. Daarbij bekijkt het bestuur ook of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig behartigd zijn. Deze beoordeling doen we heel zorgvuldig, daar hebben we tijd voor nodig. In het eerste kwartaal van 2021 neemt het bestuur een definitief besluit.

U ontvangt in 2021 meer informatie over de nieuwe regeling
U ontvangt in de loop van 2021 een persoonlijke brief waarin we uitleggen wat de wijzigingen betekenen voor uw pensioen. Tot die tijd is de informatie op de website en in MijnKLMPensioen op basis van de huidige regeling.

Opbouwpercentage omlaag als nieuwe pensioenregeling niet door gaat
Mogelijk oordeelt het bestuur dat de afspraken over de nieuwe regeling niet goed uitvoerbaar zijn, of onvoldoende evenwichtig. Dan blijft de huidige regeling van kracht en wordt het opbouwpercentage aangepast zodat de opbouw past bij de premie die het fonds ontvangt. Het huidige opbouwpercentage van 1,895% wordt dan vanaf 1 januari 2021 verlaagd naar circa 1,4%. Dit heeft geen gevolgen voor het pensioen dat u al hebt opgebouwd.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 10 of pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

*de afspraken gelden ook voor medewerkers van KHS en AMS.

Als u pensioen bij ons opbouwt, hebt u hier een brief over gekregen met meer informatie. De brief vindt u onder Mijn documenten in MijnKLMPensioen.