Nieuws

Update nieuwe pensioenregeling: zorgvuldige beoordeling vraagt meer tijd

19 maart 2021

Update nieuwe pensioenregeling: zorgvuldige beoordeling vraagt meer tijd

KLM heeft met de vakbonden nieuwe afspraken gemaakt over uw pensioenregeling. Het pensioenfondsbestuur is momenteel bezig met de beoordeling van deze afspraken. De afspraken gelden ook voor medewerkers van KHS en AMS.

Bestuur verwacht in mei een definitief besluit te nemen
Eerder hebben we aangegeven de beoordeling in het eerste kwartaal af te kunnen ronden, maar er is meer tijd nodig om alle details goed af te stemmen met KLM en de vakbonden. Ook het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds beoordeelt de afspraken. Het bestuur verwacht in mei een definitief besluit te nemen.

Het bestuur beoordeelt de afspraken op verschillende onderdelen
Het bestuur beoordeelt of de afspraken passen binnen de wettelijke kaders en het beleid van het fonds, of ze uitvoerbaar zijn, en heel belangrijk, of er voldoende premie wordt betaald om de beoogde pensioenopbouw te kunnen bereiken. Daarbij bekijkt het bestuur ook of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig zijn afgewogen. Deze beoordeling doen we heel zorgvuldig, daar hebben we tijd voor nodig.

Wat betekent de nieuwe regeling voor u?
U ontvangt in de loop van 2021 een persoonlijke brief waarin we uitleggen wat de wijzigingen betekenen voor uw pensioen. Tot die tijd is de informatie op de website en in MijnKLMPensioen op basis van de huidige regeling.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 10 of pensioenservice@klmgrondfonds.nl.