Nieuws

Bedragen van uw verwachte uitkering in Mijn netto pensioen lager

26 maart 2021

Indicatie van uw uitkering in de netto pensioenregeling

Bouwt u pensioen op in de netto pensioenregeling? Om u meer bewust te zijn van de koopkracht en de risico's van uw pensioen krijgt u uw pensioenuitkering in de netto pensioenregeling in drie scenario’s te zien: bij economisch verwacht weer, economisch goed weer en economisch slecht weer. In Mijn netto pensioen zijn de bedragen van uw uitkering per 26 maart lager.

Elk kwartaal nieuwe economische scenario’s

De bedragen in Mijn netto pensioen zijn gebaseerd op door De Nederlandsche Bank (DNB) beschikbaar gestelde economische scenario’s. Het pensioenfonds is op grond van wetgeving verplicht met deze scenario’s te rekenen. Elk kwartaal worden de scenario’s door DNB geactualiseerd. De indicatieve bedragen in Mijn netto pensioen veranderen daarmee elk kwartaal.

Eerste kwartaal van 2021 lagere bedragen in Mijn netto pensioen

DNB heeft per 1 januari 2021 o.a. de rente in de scenarioset aangepast. Aanleiding hiervoor waren signalen van pensioenuitvoerders dat de (gemiddelde) rente op lange termijn te hoog lag. Het gevolg hiervan waren te optimistische verwachte bedragen. De nu gebruikte rente vindt men reëler. De aanpassing heeft dit kwartaal een significant effect op de economische scenario’s. De bedragen van uw uitkering in Mijn netto pensioen zijn hierdoor vanaf 28 maart 2021 lager.

Welke economische scenario’s ziet u in Mijn netto pensioen?

Elk economisch scenario leidt tot een indicatie van uw pensioenuitkering. De duizenden indicatieve bedragen worden van laag naar hoog gerangschikt. De middelste (de mediaan) is het indicatieve bedrag bij het economisch verwacht weer scenario.  
De uitkomst van het 5e percentiel (5% van de uitkomsten is lager) is het indicatieve bedrag bij het economisch slecht weer scenario. De uitkomst van het 95e percentiel (95% van de uitkomsten is lager) is het bedrag bij het economisch goed weer scenario.

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 andere bedragen

In de zomer ontvangt u uw UPO 2021 Netto pensioenregeling. De bedragen die u daar ziet staan bij ‘Wat als het mee- en tegenzit’ zijn anders dan in Mijn netto pensioen:

  • Op het UPO 2021 staat de stand van 1 januari 2021. In Mijn netto pensioen staat de actuele stand.
  • De bedragen bij ‘Wat als het mee- en tegenzit’ op het UPO 2021 zijn gebaseerd op de economische scenario’s van de DNB van eind 2020.