Blog

De stijgende lijn

Door: Hans de Roos en Arend de Jong
18 juli 2017

De stijgende lijn van de dekkingsgraad die werd ingezet tijdens het eerste kwartaal van 2017 zette zich in het tweede kwartaal voort. Het fonds sloot het kwartaal af met een nominale dekkingsgraad van 115,7%, ruim drie punten hoger dan eind maart. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de twaalf voorgaande maanden) steeg naar 109%. Het rendement in het tweede kwartaal was 0,7%, zowel aandelen, obligaties als vastgoed stegen in waarde. Het rendement over het eerste half jaar kwam uit op 3,2%. Het vermogen groeide naar 8,32 miljard. Wel heeft het fonds nog steeds een reservetekort en daarom is er een herstelplan van kracht.

Lees hier meer over de financiële positie van het pensioenfonds.

Wat was er gaande op de financiële markten?

Het sentiment op de markten bleef dit kwartaal positief. Een belangrijke positieve ontwikkeling voor pensioenfondsen was de oplopende rente. De lange rente staat nu op het hoogste niveau in de laatste 1,5 jaar. Als centrale banken zoals verwacht hun opkoopprogramma’s afbouwen en daarmee de rente verder zou stijgen is dat goed nieuws voor de dekkingsgraad van het fonds. Bedrijfsresultaten waren goed en ook macro-economische cijfers, vooral uit Europa, waren positief. De verkiezing van Macron had een gunstig effect op koersen van de bankensector. Wel leidde het verlies voor premier May bij de Britse verkiezingen tot onzekerheid omtrent Brexit en verzwakte de Britse Pond.

Veranderingen in het bestuur

In de bestuursvergaderingen van juni en juli is veel aandacht geweest voor het bestuursmodel en de werkwijze van het bestuur van het pensioenfonds. Er ligt nu een blauwdruk voor een meer toekomstbestendige bestuursstructuur. Uitgangspunt blijft dat het fonds bestuurd wordt door vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Voornemen is om aan die vertegenwoordiging externe expertise toe te voegen, in ieder geval op het gebied van beleggingen. Per juli vindt er ook een aantal wisselingen in het bestuur plaats, onder andere door de afloop van bestuurstermijnen.

Wat doen we in het derde kwartaal?

In de tweede helft van het jaar werkt het bestuur aan de voorbereiding van de implementatie van de aangepaste bestuursstructuur die vanaf 2018 haar beslag moet krijgen. Verder volgt er in het derde kwartaal een besluit over de mogelijke aanpassing van het risicoprofiel van de beleggings portefeuille, nu het fonds die eenmalige optie vanuit De Nederlandsche Bank (DNB) nog heeft, waar tot nu toe geen gebruik van is gemaakt.

DNB – onze externe toezichthouder

Over DNB gesproken: u treft tegenwoordig met enige regelmaat berichten in de media over de toezichthoudende rol die DNB heeft voor de pensioensector. DNB houdt de pensioenfondsen nauwlettend in de gaten. Ook wij hebben veel met DNB te maken. Zo zijn er verplichte rapportages die wij elk kwartaal aan DNB moeten sturen. Ook waakt DNB over bijvoorbeeld de herstelplannen van pensioenfondsen. De komende maanden zullen we vooral te maken hebben met enkele thema- onderzoeken die DNB bij het fonds gaat uitvoeren. Allemaal onderzoeken overigens die tegelijk bij andere fondsen lopen.

We houden u op de hoogte!

Namens het bestuur,

Arend de Jong & Hans de Roos

Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters