Nieuws

Chroom-6 update: Chroom-6 regeling nu opengesteld

22 november 2022

Sinds gisteren is de Collectieve Regeling Uitkering chroom-6 opengesteld en kunt u in het kader van de regeling een uitkering aanvragen. Dit kunt u doen via de chroom-6 website.

Voorwaarden
Voordat u een uitkering aanvraagt, is het belangrijk om te controleren of u aan de voorwaarden voor een uitkering voldoet. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn:

  1. U werkt of heeft gewerkt bij KLM Engineering & Maintenance, Transavia, Regional Jet Center en/of haar voorloper Martinair
  2. U heeft daarbij minimaal één jaar* gewerkt in een functie waarbij mogelijk blootstelling aan chroom-6 heeft plaatsgevonden, in een hoeveelheid die verhoogde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt (deze functies vindt u in de Job Exposure Matrix
  3. U heeft een aandoening die mogelijk het gevolg is van blootstelling aan chroom-6, zoals vastgesteld door het RIVM.

* De minimale periode van één jaar geldt niet wanneer u een aanvraag indient vanwege allergisch contacteczeem, allergische astma, allergische rhinitis of perforatie van het neustussenschot.

Bij de aanvraag wordt u gevraagd een aantal documenten op te sturen die bovenstaande aantonen. Meer informatie over deze documenten kunt u hier vinden.

Meer informatie?

  • Op de pagina ‘Collectieve regeling’ vindt u een animatievideo die uitlegt hoe het aanvraagproces verloopt (binnenkort komt op deze pagina ook een video specifiek voor nabestaanden/erfgenamen te staan)
  • Meer informatie kunt u vinden op de chroom-6 website onder ‘Veelgestelde vragen’
  • Heeft u een persoonlijke vraag? Neem dan contact op met het chroom-6 informatiepunt.