Financiële positie van het pensioenfonds

Wat is de financiële positie per 30 november 2018?

 

 

  • Vermogen gestegen We hebben per 30 november 2018  € 8,69 miljard in kas. Vorige maand was dat € 8,64 miljard.
  • Verplichtingen gestegen Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst), is € 7,57 miljard (vorige maand € 7,50 miljard).
  • Nominale dekkingsgraad gedaald De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De nominale dekkingsgraad is per 30 november 2018 114,8%. Vorige maand was dat 115,2%. 
  • Beleidsdekkingsgraad gedaald De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is per 30 november 2018 117,3%. Vorige maand was dat 117,5%.

Verplicht extra buffers opbouwen
Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 24,7% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 24,7% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment is de nominale dekkingsgraad 114,8%, we hebben dus 14,8% extra. We moeten nog meer opbouwen.

Herstelplan
Per 31 december van elk jaar wordt bekeken of de dekkingsgraad van het pensioenfonds boven de vereiste dekkingsgraad ligt. Zo niet, dan wordt een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Eind maart 2018 is er een nieuw herstelplan ingediend bij DNB en DNB heeft dit plan goedgekeurd. In dat plan staat hoe de dekkingsgraad van het fonds binnen tien jaar weer op het vereiste niveau komt.

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer als de dekkingsgraad te laag is?
Een te lage dekkingsgraad is van invloed op de kans op indexatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is. Als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid.

Hoe zeker is uw pensioen? (kies de voor u relevante pensioenregeling)

Meer over indexeren en korten.

Lees hier het kwartaalbericht over kwartaal 3 van 2018

De ontwikkeling van de dekkingsgraden.

Het financieringsbeleid