Beleid van uw pensioenfonds

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM is het pensioenfonds voor gepensioneerden en (oud) werknemers van KLM die een grondfunctie uitoefenen. Iedereen die bij KLM in een grondfunctie in dienst komt, neemt automatisch deel aan de pensioenregeling van het Algemeen Pensioenfonds KLM.

Het pensioenfonds wordt bestuurd door zowel werkgevers als werknemers en pensioengerechtigden. Samen streven we ernaar om zo efficiënt en effectief mogelijk de pensioenregeling uit te voeren die in het arbeidsvoorwaardelijk overleg is overeengekomen. Solidariteit en collectiviteit zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Op de volgende pagina's leest u alles over het beleid van het pensioenfonds: