Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 3 Netto nabestaandenpensioen

Print deze pagina

Hoeveel bedraagt het netto nabestaandenpensioen?

Bij overlijden bedraagt het levenslange netto nabestaandenpensioen voor uw partner per deelnemersjaar 1,313% van het gemiddelde loon boven de € 112.189,- (niveau 2021) dat u tijdens uw deelname netto (rekening houdend met de maximale belastingheffing) hebt verdiend. Voor het bepalen van de deelnemerstijd wordt ervan uitgegaan dat u tot uw pensioendatum zou hebben deelgenomen aan de netto pensioenregeling.

Hoeveel bedraagt het netto wezenpensioen?

Bij overlijden bedraagt het verzekerde netto wezenpensioen voor uw kinderen 0,263% per deelnemersjaar van het gemiddelde loon boven de € 112.189,- (niveau 2021) dat u tijdens uw deelname netto (rekening houdend met de maximale belastingheffing) hebt verdiend. Voor het bepalen van de deelnemerstijd wordt ervan uit gegaan dat u tot uw pensioendatum zou hebben deelgenomen aan de netto pensioenregeling.

Hoeveel premie betaal ik voor de verzekering van mijn partner en kinderen?

Hebt u een partner, dan betaalt u voor de dekking van het overlijdensrisico een risicopremie. U kunt in de netto pensioenregeling alleen het netto nabestaanden- en wezenpensioen verzekeren in combinatie met de opbouw van een pensioenkapitaal. De premie stelt het pensioenfonds vast volgens onderstaande tabel en wordt ingehouden op uw premie voor de netto pensioenregeling. De premiebedragen zijn inclusief opslagen voor wezenpensioen en wettelijke vereisten voor het op peil houden van het fondsvermogen en kosten voor het te zijner tijd uitkeren van het pensioen.

Een deelnemer is op 1 januari 2021 42 jaar. De pensioendatum is 1 januari 2046 (67e verjaardag). Het bereikbare netto nabestaandenpensioen bedraagt € 14.400,-. De maandpremie voor de overlijdensrisicodekking bedraagt voor een deelnemer van 42 jaar € 2,543 per € 1.000,- verzekerd nabestaandenpensioen. Voor een verzekerd nabestaandenpensioen van € 14.400,- bedraagt de premie dus (14.400,- : 1.000) x € 2,543 = € 36,62 per maand.

Het maandelijkse premiebedrag wordt vastgesteld bij het begin van uw deelname en jaarlijks per 1 januari op basis van het dan geldende pensioengevende loon boven de maximum salarisgrens. Tussentijdse aanpassing is mogelijk als gevolg van een hogere leeftijd of door aanpassing van de premietabel.

leeftijd

maandpremie per      € 1000 verzekerd netto NP

Leeftijd

maandpremie per € 1000 verzekerd netto NP

25

0,469

46

3,712

26

0,493

47

4,086

27

0,518

48

4,558

28

0,600

49

4,928

29

0,678

50

5,392

30

0,724

51

5,956

31

0,841

52

6,510

32

0,966

53

7,269

33

1,040

54

7,855

34

1,155

55

8,616

35

1,307

56

9,306

36

1,418

57

10,318

37

1,554

58

11,162

38

1,687

59

12,022

39

1,873

60

13,198

40

2,082

61

14,189

41

2,299

62

15,482

42

2,543

63

16,869

43

2,804

64

18,215

44

3,162

65

19,931

45

3,387

66

21,646

    67 23,297
    68 25,314

De uitkeringsduur van het netto nabestaandenpensioen en het netto wezenpensioen is gelijk aan de uitkeringsduur van het nabestaandenpensioen en wezenpensioen in de basispensioenregeling. Als u overlijdt, dan keert het pensioenfonds met ingang van de dag na uw overlijden maandelijks aan uw partner en kinderen het netto nabestaandenpensioen en wezenpensioen uit. Uw partner ontvangt het netto nabestaandenpensioen tot en met de maand van overlijden van uw zijn of haar overlijden.

Het netto wezenpensioen wordt maandelijks uitgekeerd tot en met de maand waarin uw kinderen 18 jaar worden. Als uw kinderen een voltijdse opleiding of studie volgen, ontvangen zij het wezenpensioen normaal gesproken uiterlijk tot en met de maand waarin zij 27 jaar worden. 

Jaarlijks bepaalt het bestuur of de uitkeringen van het netto nabestaanden- en wezenpensioen worden geïndexeerd. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. De indexatie is maximaal de procentuele wijziging in het (geschoonde) prijsindexcijfer. De indexatie wordt gefinancierd uit rendementen.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website