Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Nabestaandenpensioen netto

Print deze pagina

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner netto nabestaandenpensioen en krijgen uw kinderen netto wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij KLM werkt.

Netto nabestaanden- en wezenpensioen

Zolang u bij KLM werkt en u en uw partner niet hebben aangegeven hiervan af te zien, is er voor uw partner een nabestaandenpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen geregeld over het deel van uw salaris boven € 110.111,- (2020). Bij overlijden tijdens uw dienstverband bij KLM keert het pensioenfonds aan uw partner een netto nabestaandenpensioen uit, zolang uw partner leeft. Uw kinderen ontvangen een netto wezenpensioen. Deze pensioenen vormen een aanvulling op het nabestaanden- en wezenpensioen uit de basispensioenregeling. U kunt alleen uw partner en kinderen aanwijzen als nabestaanden.

Het netto wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot uw kind 18 wordt. Schoolgaande of studerende kinderen ontvangen het netto wezenpensioen uiterlijk tot de leeftijd van 27 jaar.
Let op: het netto nabestaanden- en wezenpensioen zijn niet meer verzekerd als u overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan bij KLM, tenzij u bij uitdiensttreding een of beide pensioenen hebt ingekocht.

De premie voor het nabestaanden- en wezenpensioen gaat van uw premie-inleg af.

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U gebruikt daarvoor een deel van uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u een nabestaandenpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Hoe hoog dit nabestaandenpensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Kiest u hiervoor? Dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U hebt immers minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat.

Soms krijgen nabestaanden een nabestaandenuitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw-uitkering). De nabestaande moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze Anw-uitkering vindt u op svb.nl.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website