Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 2 Premie netto pensioenregeling

Print deze pagina

Premie netto pensioenregeling

U betaalt elke maand premie vanuit uw netto loon voor uw netto pensioen en – als u een partner hebt – voor de overlijdensrisicodekking. Uw totale bijdrage aan de netto pensioenregeling vindt u terug op uw loonstrook.

Premie netto pensioenregeling

KLM houdt de premie maandelijks in op uw netto salaris en draagt deze af aan het pensioenfonds. De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw pensioengrondslag en uw leeftijd. Als u een partner hebt betaalt u ook voor de overlijdensrisicodekking. Uw totale bijdrage aan de netto pensioenregeling vindt u terug op uw loonstrook bij Inhouding netto pensioen.

Leeftijdsklassen tot 68 jaar

Jaarpremie in percentage
van de pensioengrondslag vanaf 1-1-2021*

15 tot en met 19

4,0%

20 tot en met 24

4,6%

25 tot en met 29

5,4%

30 tot en met 34

6,1%

35 tot en met 39

7,0%

40 tot en met 44

8,1%

45 tot en met 49

9,3%

50 tot en met 54

10,8%

55 tot en met 59

12,4%

60 tot en met 64

14,2%

65 tot en met 67

15,8%

* Pensioensalaris dat uitgaat boven € 112.189,- inclusief vakantiegeld en variabel inkomen (gemaximeerd). 

Welke bedragen houdt het pensioenfonds in op de premie?

Op de premie die u betaalt worden uitvoeringskosten ingehouden. De uitvoeringskosten voor de netto pensioenregeling bedragen € 180,- per jaar (2020). Deze kosten kunnen periodiek door het bestuur worden aangepast.

Daarnaast houdt het pensioenfonds de risicopremie voor het nabestaanden- en wezenpensioen in. De overlijdensrisicopremie wordt jaarlijks per 1 januari aangepast. De premie wordt bepaald volgens de tabel die u kunt vinden in het netto pensioenreglement (bijlage 1). De premiebedragen zijn inclusief opslagen voor wezenpensioen, kosten voor het te zijner tijd uitkeren van het pensioen en vereist eigen vermogen.

Werkt u in deeltijd, dan worden uw premie en de risicopremie voor het netto nabestaandenpensioen berekend naar rato van het deeltijdpercentage. Ook bij de bepaling van de deelnemerstijd voor de berekening van het netto nabestaandenpensioen en wezenpensioen wordt met deeltijd werken rekening gehouden.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website