Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten
Print deze pagina

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever KLM Health Services neemt u deel in de KHS-regeling die is ondergebracht bij het Algemeen Pensioenfonds KLM en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt, of eerder als u eerder uw AOW-leeftijd bereikt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Als uw AOW-leeftijd vóór 68 jaar ligt, gaat uw ouderdomspensioen uiterlijk op uw AOW-leeftijd in.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Algemeen Pensioenfonds KLM is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt uiterlijk vanaf uw 68e maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris tot maximaal € 112.189,- (2021) dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,895% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld

Stel: u werkt fulltime en verdient € 35.000,- in een bepaald jaar. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 20.000,-. U bouwt in dat jaar 1,895% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.000,-. Dat is € 379 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website