Pensioen 123 Laag 1

Wat krijgt u in de pensioenregeling van KLM Health Services?

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt, of op uw AOW-leeftijd als dit eerder is dan 68 jaar.

Nabestaandenpensioen

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner nabestaandenpensioen als u overlijdt wanneer u nog bij KLM Health Services werkt, tenzij u en uw partner gezamenlijk hebben aangegeven dit niet (langer) te willen verzekeren.

Uitsnede_Wezenpensioen

Wezenpensioen

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Daarnaast ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt.

Pensioenregeling KHS

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenreglement.