Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten
Print deze pagina

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM Health Services. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via de netto pensioenregeling, een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op svb.nl.

Let op: uw AOW is mogelijk lager als u voor KLM nu of in het verleden in het buitenland hebt gewoond of gewerkt. In dat geval krijgt u van het pensioenfonds een AOW-aanvulling.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Algemeen Pensioenfonds KLM. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd. U vindt er ook gegevens over het nabestaanden- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via KLM Health Services. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. 

Factor A staat op het UPO

U hebt uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes. Het UPO vindt u onder Mijn documenten

Incheckbalie

Meer weten?

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website