Pensioen 123 Laag 1

Hoe bouwt u pensioen op bij KLM Health Services?

Op drie manieren

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM Health Services. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.

Middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. 

De uiteindelijke hoogte van uw pensioen is onzeker, omdat de pensioenregeling gefinancierd wordt op basis van CDC. CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution (collectieve beschikbare premieregeling).

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw loon tot  € 114.866 (2022). Over  € 14.802  bouwt u in 2022 geen pensioen op. Over dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, bouwt u geen pensioen op, omdat u op uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het loon tot € 114.866 min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Let op: in een CDC-regeling streven we naar een pensioenopbouw van 1,875%. Daarbij staat de premie die de werkgever betaalt vast. Als deze vaste premie in een jaar onvoldoende is, dan wordt de pensioenopbouw in dat jaar verlaagd. Het bestuur heeft voor 2022 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,875%.

Premie KHS

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.