Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord
Print deze pagina

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U betaalt premie voor:

  • Ouderdomspensioen voor uzelf
  • Nabestaandenpensioen voor uw (ex-)partner en eventuele kinderen
  • Als u arbeidsongeschikt wordt
  • Extra verzekeringen voor uw partner

Hoeveel is de premie?

U en KLM betalen samen voor uw pensioen. In 2020 is de totale premie 19,4% van de premiegrondslag*. Het deel dat u betaalt is 5,2% van de bijdragegrondslag**. Daar komen de premie(s) voor het facultatief nabestaandenpensioen (FNP) en/of Anw-hiaatpensioen bij, als u aan één of beide verzekeringen deelneemt. 

Uw werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan het pensioenfonds. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook. 

Elk jaar bekijkt het bestuur welke premie voldoende is om het pensioen dat in de regeling is afgesproken te bereiken. De premies beleggen we om uiteindelijk een pensioen uit te kunnen keren. Hier leest u hoe wij beleggen.

*De premiegrondslag is uw maandsalaris x 12,96 + eventuele ploegendienstbetalingen.
** Dit is 12 x uw maandsalaris plus vakantietoeslag, 12 x de maandelijkse ploegendienstbetaling op 1 januari en de door KLM opgegeven toeslagen, minus de bijdragefranchise. De bijdragefranchise wordt elk jaar per 1 januari vastgesteld. Over deze ‘drempel’ hoeft u geen premie te betalen.

Wat kosten de extra verzekeringen voor uw partner?

Neemt u deel aan het facultatief nabestaandenpensioen (FNP)? Dan betaalt u daarvoor 1% van de bijdragegrondslag**. De premie voor het Anw-hiaatpensioen hangt af van uw leeftijd. Bekijk hier hoeveel premie dat is.

Veelgestelde vragen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, net als salaris, vakantiedagen of een leaseauto. KLM en de werknemersorganisaties bepalen de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van de premie die u betaalt. Het bestuur van het fonds toetst wel of zij de regeling kan uitvoeren voor de afgesproken premie.

U ontvangt vanaf uw pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen. 

Als u komt te overlijden, ontvangt uw eventuele partner een nabestaandenpensioen. Bent u verzekerd voor extra partnerverzekeringen? Dan ontvangt uw partner ook deze pensioenen. Bij uw overlijden komen uw kinderen onder voorwaarden voor een wezenpensioen in aanmerking.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen en zetten wij uw pensioenopbouw voort voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. U hoeft daarover dan geen premie te betalen.

Om later een goed pensioen te kunnen bieden is rendement nodig. Geld op een spaarrekening zetten levert namelijk te weinig op. Omdat het beleggen van geld risico’s oplevert, doen we er alles aan deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen. Zo haalt het fonds gemiddeld een goed rendement tegen acceptabele risico’s. Lees meer hierover bij Beleggen voor uw pensioen.

De totale premie die u en KLM aan ons betalen wordt zo berekend dat er naar verwachting voldoende geld is voor de benodigde pensioenopbouw, inclusief de vereiste risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ook benutten we premie voor het op peil houden van ons vermogen en om de kosten te betalen.

Als er een overschot in het pensioenfonds is, wordt een deel van dat overschot gebruikt voor korting op de premie. Er mag dan geen sprake zijn van een indexatie-achterstand over de laatste 10 jaar en eventuele verlagingen van de pensioenen over de laatste 10 jaar moeten zijn gecompenseerd. 

Lucht vliegtuigvleugel

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website