Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Als u wilt stoppen

Print deze pagina

U neemt automatisch deel aan de netto pensioenregeling als u een pensioengevend loon hebt boven € 110.111,- (2020).  Wilt u niet deelnemen? Vul dan de afstandsverklaring in en stuur deze op aan het pensioenfonds. Hebt u een partner? Dan moet deze de afstandsverklaring ook tekenen.

Als u afstand doet, dan eindigt uw lopende deelname op de eerste dag van de tweede kalendermaand nadat het pensioenfonds de afstandsverklaring heeft ontvangen. Dus als het pensioenfonds de afstandsverklaring bijvoorbeeld op 16 augustus ontvangt, dan eindigt uw deelname op 1 oktober. Dan stopt ook de premiebetaling voor de netto pensioenregeling en de eventuele dekking van het netto nabestaanden- en wezenpensioen.

Bijlage Grootte
Afstandsverklaring netto pensioenregeling 181.71 KB

Wat gebeurt er met het netto pensioenkapitaal na stopzetten deelname?

Hebt u netto pensioenkapitaal opgebouwd en doet u afstand van deelname, of gaat u uit dienst bij KLM? Dan behoudt u het opgebouwde kapitaal en blijft het pensioenfonds uw kapitaal tot de pensioendatum voor u beleggen. De kosten voor de uitvoering van de netto pensioenregeling worden in mindering gebracht op uw kapitaal. Het kapitaal eerder laten uitkeren is niet mogelijk.

Na het stopzetten van uw deelname stopt ook de dekking van het overlijdensrisico voor het netto nabestaandenpensioen en het wezenpensioen. U kunt wel een deel van het opgebouwde netto pensioenkapitaal gebruiken voor de inkoop van een netto nabestaandenpensioen en wezenpensioen bij een verzekeraar van uw keuze. Zo blijven uw nabestaanden toch verzekerd van een uitkering, mocht u overlijden nadat u bent gestopt met deelnemen. Bij overlijden voor uw pensioendatum blijft het netto pensioenkapitaal binnen het pensioenfonds. Dit komt ten goede aan de overige deelnemers van het fonds.

Kan ik later wel weer deelnemen aan de netto pensioenregeling?

U kunt op een later moment (minimaal drie jaar later) weer gaan deelnemen aan de netto pensioenregeling. Vraag dan het pensioenfonds om de afstandsverklaring in te trekken. Aan hernieuwde deelname in de netto pensioenregeling kan het pensioenfonds medische waarborgen stellen, al dan niet op grond van een medische keuring. Het fonds beslist of en per welke datum u opnieuw als deelnemer kunt worden toegelaten. Als u weer deelneemt en u overlijdt vervolgens binnen een jaar, dan keert het pensioenfonds het netto nabestaanden- en wezenpensioen uit als kan worden vastgesteld dat uw overlijden geen gevolg is van een aandoening of ziekte die u al had toen u opnieuw als deelnemer werd toegelaten.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website