Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Netto ouderdomspensioen

Print deze pagina

Via uw werkgever KLM neemt u deel in de netto pensioenregeling van Algemeen Pensioenfonds KLM en bouwt u extra, netto ouderdomspensioen op over uw salaris boven € 110.111,- (2020). Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, uw maandelijkse inkomen als u stopt met werken en met pensioen gaat. U krijgt dit pensioen zo lang u leeft.

Hoe hoog het netto ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. Deze netto pensioenregeling waaraan u meedoet, noemen we een beschikbare premieregeling. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum is onzeker.

Uw ouderdomspensioen uit de nettoregeling gaat tegelijk in als het ouderdomspensioen uit de basisregeling. Uw ouderdomspensioen gaat uiterlijk op 68 jaar of uw eerdere AOW-datum in. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, maar niet eerder dan op uw 55e. 

Komt u in aanmerking voor de netto pensioenregeling? Dan neemt u automatisch deel. U kunt hiervan afzien door een afstandsverklaring in te vullen. Op het moment dat dit op u van toepassing is ontvangt u persoonlijk bericht van het pensioenfonds. Of u in aanmerking komt voor de netto pensioenregeling wordt bekeken aan de hand van twaalf maal uw (fulltime) maandsalaris plus vakantiegeld en vaste onregelmatigheidstoeslag, exclusief variabel inkomen.

Deelname aan de netto pensioenregeling heeft fiscale voordelen. Uw netto pensioenkapitaal is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in Box 3 van de inkomstenbelasting. En de uitkering van uw netto pensioen is te zijner tijd vrijgesteld van belastingheffing (loonheffing) en erfbelasting. Omdat de netto regeling een pensioenregeling is, kunt u uw netto kapitaal alleen gebruiken om op uw pensioendatum een pensioenuitkering aan te kopen. U kunt dus niet vrij over uw kapitaal beschikken. Ook is de regeling fiscaal gemaximeerd. Dit betekent dat u niet meer pensioen kunt opbouwen dan fiscaal is toegestaan.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de netto pensioenregeling wordt gekeken naar de hoogte van twaalf maal uw (fulltime) maandloon plus vakantiegeld en vaste onregelmatigheidstoeslag, exclusief variabel inkomen. Per 1 januari van een jaar wordt gekeken of u voor deelname in aanmerking komt. Als dat zo is, dan ontvangt u automatisch een brief met meer informatie. De netto pensioenregeling is een vrijwillige regeling. Als u direct meedoet vanaf het moment dat u kunt deelnemen wordt u zonder medische keuring toegelaten.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website