Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 3 Netto nabestaandenpensioen

Print deze pagina

Hoeveel bedraagt het netto nabestaandenpensioen?

Bij overlijden bedraagt het levenslange netto nabestaandenpensioen voor uw partner per deelnemersjaar 1,313% van het gemiddelde loon boven de € 107.593,- (niveau 2019) dat u tijdens uw deelname netto (rekening houdend met 51,75% belastingheffing) hebt verdiend. Voor het bepalen van de deelnemerstijd wordt ervan uitgegaan dat u tot uw pensioendatum zou hebben deelgenomen aan de netto pensioenregeling.

Hoeveel bedraagt het netto wezenpensioen?

Bij overlijden bedraagt het verzekerde netto wezenpensioen voor uw kinderen 0,263% per deelnemersjaar van het gemiddelde loon boven de € 107.593,- (niveau 2019) dat u tijdens uw deelname netto (rekening houdend met 51,75% belastingheffing) hebt verdiend. Voor het bepalen van de deelnemerstijd wordt ervan uit gegaan dat u tot uw pensioendatum zou hebben deelgenomen aan de netto pensioenregeling.

Hoeveel premie betaal ik voor de verzekering van mijn partner en kinderen?

Hebt u een partner, dan betaalt u voor de dekking van het overlijdensrisico een risicopremie. U kunt in de netto pensioenregeling alleen het netto nabestaanden- en wezenpensioen verzekeren in combinatie met de opbouw van een pensioenkapitaal. De premie stelt het pensioenfonds vast volgens onderstaande tabel en wordt ingehouden op uw premie voor de netto pensioenregeling. De premiebedragen zijn inclusief opslagen voor wezenpensioen en wettelijke vereisten voor het op peil houden van het fondsvermogen en kosten voor het te zijner tijd uitkeren van het pensioen.

Een deelnemer is op 1 januari 2019 42 jaar. De pensioendatum is 1 januari 2042 (67e verjaardag). Het bereikbare netto nabestaandenpensioen bedraagt € 14.400,-. De maandpremie voor de overlijdensrisicodekking bedraagt voor een deelnemer van 42 jaar € 2,128 per € 1.000,- verzekerd nabestaandenpensioen. Voor een verzekerd nabestaandenpensioen van € 14.400,- bedraagt de premie dus (14.400,- : 1.000) x € 2,128 = € 30,64 per maand.

Het maandelijkse premiebedrag wordt vastgesteld bij het begin van uw deelname en jaarlijks per 1 januari op basis van het dan geldende pensioengevende loon boven de maximum salarisgrens. Tussentijdse aanpassing is mogelijk als gevolg van een hogere leeftijd of door aanpassing van de premietabel.

leeftijd

maandpremie per      € 1000 verzekerd netto NP

Leeftijd

maandpremie per € 1000 verzekerd netto NP

25

0,305

46

3,196

26

0,346

47

3,606

27

0,372

48

3,926

28

0,446

49

4,289

29

0,518

50

4,700

30

0,576

51

5,210

31

0,676

52

5,727

32

0,762

53

6,303

33

0,840

54

6,893

34

0,935

55

7,631

35

1,048

56

8,276

36

1,131

57

9,118

37

1,249

58

9,939

38

1,377

59

10,686

39

1,546

60

11,804

40

1,709

61

12,735

41

1,902

62

13,878

42

2,128

63

15,201

43

2,388

64

16,484

44

2,662

65

18,042

45

2,907

66

19,750

De uitkeringsduur van het netto nabestaandenpensioen en het netto wezenpensioen is gelijk aan de uitkeringsduur van het nabestaandenpensioen en wezenpensioen in de basispensioenregeling. Als u overlijdt, dan keert het pensioenfonds met ingang van de dag na uw overlijden maandelijks aan uw partner en kinderen het netto nabestaandenpensioen en wezenpensioen uit. Uw partner ontvangt het netto nabestaandenpensioen tot en met de maand van overlijden van uw zijn of haar overlijden.

Het netto wezenpensioen wordt maandelijks uitgekeerd tot en met de maand waarin uw kinderen 18 jaar worden. Als uw kinderen een voltijdse opleiding of studie volgen, ontvangen zij het wezenpensioen normaal gesproken uiterlijk tot en met de maand waarin zij 27 jaar worden. 

Jaarlijks bepaalt het bestuur of de uitkeringen van het netto nabestaanden- en wezenpensioen worden geïndexeerd. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. De indexatie is maximaal de procentuele wijziging in het (geschoonde) prijsindexcijfer. De indexatie wordt gefinancierd uit rendementen.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website