Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 3 Life cycle beleggen in de netto pensioenregeling

Print deze pagina

Voor het netto pensioen wordt belegd volgens een passend risicoprofiel. Belegging van de netto premies vindt plaats in een zogenoemd mixfonds en in staatobligaties (in twee matching fondsen). Het mixfonds is een selectie van beleggingspools waarin het pensioenfonds momenteel al voor de basispensioenregeling belegt.

Wanneer het nog lang duurt voordat u met pensioen gaat is het belangrijk dat de beleggingen voldoende rendement opleveren. De hoogte van uw uiteindelijk in te kopen netto pensioen is hiervan afhankelijk. Naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt wordt de beleggingsmix aangepast. Dit heet Life cycle beleggen.

Keuze uit twee life cycles

Standaard beleggen we uw premie in de life cycle die past bij een vast pensioen. Vanaf 10 jaar voor uw pensioendatum kunt u een voorlopige keuze maken voor vast of variabel pensioen. Als u kiest voor een variabel pensioen, dan beleggen we uw premie vanaf dat moment in de life cycle die past bij variabel pensioen.

Life cycle bij een vast pensioen

In de onderstaande grafiek kunt u zien hoe de verdeling is over de beleggingsfondsen als u vanaf uw pensioendatum een vast pensioen wilt. Zoals u kunt zien wordt er richting uw pensioendatum steeds minder risico genomen, doordat er steeds meer wordt belegd in langlopende staatsobligaties. 10 jaar voor uw pensioendatum wordt nog voor 100% belegd in het mixfonds. 5 jaar voor uw pensioendatum wordt nog 50% belegd in het mixfonds en 25% in Match 1 (langlopende staatsobligaties met resterende looptijd van 20 jaar) en Match 2 (combinatie van langlopende en kortlopende staatsobligaties). Op uw pensioendatum wordt volledig belegd in Match 2.

Hierbij is de resterende duur tot uw pensioendatum bepalend voor de verdeling.

Life cycle bij een variabel pensioen

In de onderstaande grafiek kunt u zien hoe de verdeling is over de beleggingsfondsen als u vanaf uw pensioendatum een variabel pensioen wilt. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt, wordt minder risico genomen, maar het wordt minder afgebouwd dan bij een vast pensioen. U kunt namelijk na uw pensioendatum nog doorbeleggen, dus er kan meer risico worden genomen vóór uw pensioendatum.

10 jaar voor uw pensioendatum wordt nog voor 100% belegd in het mixfonds. 5 jaar voor uw pensioendatum wordt nog 85% belegd in het mixfonds, 7,5% in Match 1 (langlopende staatsobligaties met resterende looptijd van 20 jaar) en 7,5% in Match 2 (combinatie van langlopende en kortlopende staatsobligaties). Op uw pensioendatum wordt nog 70% belegd in het mixfonds, 15% in Match 1 en 15% in Match 2.

Matching fonds 1 en 2

In deze twee fondsen beleggen wij in staatsobligaties uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. In Matching Fonds 1 wordt belegd in staatsobligaties met een resterende looptijd van tenminste 20 jaar. Matching Fonds 2 is een combinatie van langlopende en kortlopende staatsobligaties. De laatste 10 jaar voor pensioendatum belegt u steeds meer in staatsobligaties en binnen die laatste tien jaar wordt de gemiddelde looptijd van de obligaties optimaal afgestemd op uw pensioendatum.

De koersontwikkeling van de combinatie van obligaties komt grotendeels overeen met de prijsontwikkeling van netto pensioenuitkeringen die u aan kunt kopen. Wanneer de rente op de kapitaalmarkt daalt, stijgen de obligaties in waarde. Op dat moment stijgt de kostprijs van het pensioen dat u aan kunt kopen ook. Wanneer de rente op de kapitaalmarkt daalt, geldt het omgekeerde. Door als de pensioendatum dichterbij komt steeds meer in staatsobligaties te beleggen, stelt u een steeds groter gedeelte van de hoogte van uw netto pensioenuitkeringen veilig. Zo hebt u als uw pensioendatum nadert steeds meer zekerheid over de hoogte van het netto pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum. Het bestuur van het pensioenfonds beoordeelt periodiek of de samenstelling van de twee fondsen met staatsobligaties nog optimaal is afgestemd op prijsontwikkeling van de levenslange netto pensioenuitkering die u uiteindelijk moet inkopen.

Mixfonds

Bij het mixfonds draait het om vermogensgroei tegen een acceptabel beleggingsrisico. Hierbij heeft het bestuur gekozen voor een uitgebalanceerde samenstelling van het mixfonds. Hierbij zijn beleggingen geselecteerd die het naar verwachting beter gaan doen dan staatsobligaties. Doordat de beleggingen goed zijn gespreid ontstaat er een acceptabel risicoprofiel. Echter, de waarde van de beleggingen in het mixfonds fluctueert door de tijd heen. Risico en rendement gaan hand in hand. De beleggingen binnen het mixfonds kunnen dalen in waarde. Daarnaast wordt binnen dit fonds valutarisico gelopen omdat het fonds wereldwijd belegt.

Bij een wat langere beleggingshorizon is de kans dat de rendementsverwachtingen uitkomen groter. Om deze reden wordt de belegging in het mixfonds ook geleidelijk afgebouwd naar mate uw pensioendatum dichterbij komt. Het bestuur van het pensioenfonds beoordeelt periodiek of de samenstelling van het mixfonds nog optimaal is. Hierbij zal het bestuur de rendementsverwachtingen van de verschillende categorieën beoordelen maar ook de bijbehorende risico’s. In de onderstaande grafiek ziet u hoe het vermogen binnen het mixfonds wordt belegd volgens het beleggingsplan 2017 – 2018.

 

Aandelen ontwikkelde landen

Hier wordt wereldwijd belegd in aandelen uit ontwikkelde regio’s zoals Europa, de Verenigde Staten, Japan en Australië. Hierbij moet u denken aan aandelen als Apple, Nestlé, Koninklijke Olie en Sony.

Aandelen opkomende landen

Hier wordt belegd in opkomende landen, ook wel emerging markets genoemd. Voorbeelden van deze landen zijn Mexico, Brazilië, Zuid Korea, China, Polen en Zuid Afrika. Hierbij moet u denken aan aandelen als Samsung, Ameria Movil en PetroChina.

Beursgenoteerd vastgoed

Hier wordt wereldwijd belegd in beursgenoteerde vastgoedaandelen in met name de ontwikkelde regio’s als Europa, Noord Amerika en Azië. Binnen dit fonds wordt bijvoorbeeld in vastgoedaandelen van Unibail-Rodamco belegd.

Bedrijfsobligaties investment grade

Hier wordt wereldwijd belegd in bedrijfsobligaties met een goede kredietbeoordeling. Deze kredietbeoordeling is ten minste investment grade (BBB- en hoger). Binnen dit fonds wordt belegd in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven als General Electric, Verizon, Barclays, Ford en ING Bank.

Hoogrenderende bedrijfsobligaties

Hier wordt belegd in bedrijfsobligaties uitgegeven in de Verenigde Staten met een lagere kredietbeoordeling. Deze kredietbeoordeling is lager dan investment grade (BB+ en lager). Binnen dit fonds word belegd in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven als Asurion, Virgin Media en T Mobile USA.

Staatsobligaties opkomende landen in USD

Hier wordt belegd in staatsobligaties uitgegeven door opkomende landen. Deze obligaties zijn uitgegeven in Amerikaanse Dollars. De kredietbeoordeling van opkomende landen loopt uiteen van investment grade tot lager dan investment grade. Voorbeelden van opkomende landen zijn Venezuela, Brazilië, Mexico, Maleisië, Turkije en Polen.

Staatsobligaties opkomende landen in lokale valuta

Hier wordt belegd in staatsobligaties uitgegeven door opkomende landen. De betreffende landen geven deze obligaties uit in hun eigen valuta. De kredietbeoordeling van opkomende landen loopt uiteen van investment grade tot lager dan investment grade. Voorbeelden van opkomende landen zijn Venezuela, Brazilië, Mexico, Maleisië, Turkije en Polen.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website