Pensioen 123 Laag 2

Premie netto pensioenregeling

Premie netto pensioenregeling

U betaalt elke maand premie vanuit uw netto loon voor uw netto pensioen en – als u een partner hebt – voor de overlijdensrisicodekking. Uw totale bijdrage aan de netto pensioenregeling vindt u terug op uw loonstrook.

Premie netto pensioenregeling

KLM houdt de premie maandelijks in op uw netto salaris en draagt deze af aan het pensioenfonds. De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw pensioengrondslag en uw leeftijd. Als u een partner hebt betaalt u ook voor de overlijdensrisicodekking. Uw totale bijdrage aan de netto pensioenregeling vindt u terug op uw loonstrook bij Inhouding netto pensioen.

Leeftijdsklassen tot 68 jaar Jaarpremie in percentage
van de pensioengrondslag vanaf 1-1-2024*
15 tot en met 19 4,0%
20 tot en met 24 4,6%
25 tot en met 29 5,4%
30 tot en met 34 6,1%
35 tot en met 39 7,0%
40 tot en met 44 8,1%
45 tot en met 49 9,3%
50 tot en met 54 10,8%
55 tot en met 59 12,4%
60 tot en met 64 14,2%
65 tot en met 67 15,8%

* Pensioensalaris dat uitgaat boven €137.800,- (2024) inclusief vakantiegeld en variabel inkomen (gemaximeerd).   

Welke bedragen houdt het pensioenfonds in op de premie?

Op de premie die u betaalt worden uitvoeringskosten ingehouden. De uitvoeringskosten voor de netto pensioenregeling bedragen € 180,- per jaar (2024). Deze kosten kunnen periodiek door het bestuur worden aangepast.

Daarnaast houdt het pensioenfonds de risicopremie voor het nabestaanden- en wezenpensioen in. De overlijdensrisicopremie wordt jaarlijks per 1 januari aangepast. De premie wordt bepaald volgens de tabel die u kunt vinden in het netto pensioenreglement (bijlage 1). De premiebedragen zijn inclusief opslagen voor wezenpensioen, kosten voor het te zijner tijd uitkeren van het pensioen en vereist eigen vermogen.

Werkt u in deeltijd, dan worden uw premie en de risicopremie voor het netto nabestaandenpensioen berekend naar rato van het deeltijdpercentage. Ook bij de bepaling van de deelnemerstijd voor de berekening van het netto nabestaandenpensioen en wezenpensioen wordt met deeltijd werken rekening gehouden.

Ja. Nadat u over deze bruto vergoeding belasting en sociale premies (loonheffing) hebt betaald, kunt u de bruto vergoeding gebruiken voor de netto pensioenregeling. U ontvangt van KLM informatie over de hoogte van uw bruto vergoeding.

Nee, niet in alle gevallen. U ontvangt van KLM informatie over hoeveel bruto vergoeding u ontvangt. KLM heeft een rekentool waarmee de hoogte van de bruto vergoeding én de premie berekend kan worden.