Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Premie netto pensioen

Print deze pagina

Iedere maand wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een netto pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een netto ouderdomspensioen, plus eventueel een nabestaanden- en/of wezenpensioen in. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

Beschikbare premie

De premie die u betaalt voor de netto pensioenregeling beleggen wij na aftrek van kosten. De beleggingen staan op naam van het pensioenfonds. Het pensioenfonds stemt de beleggingen af op uw persoonlijke situatie.

De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms-, nabestaanden- en/of wezenpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling.

 

Beleggen in de netto pensioenregeling

Life cycle beleggen

Naarmate uw pensioendatum nadert, kunt u steeds minder risico lopen met uw pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit noemen wij beleggen volgens life cycle.

Meer over life cycle beleggen

Hoeveel premie betaal ik voor de netto pensioenregeling?

Voor de netto pensioenregeling betaalt u maandelijks premie. De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van uw pensioengrondslag en uw leeftijd.

De pensioengrondslag is het pensioengevend loon boven de € 110.111,- (2020) inclusief variabel inkomen en vaste onregelmatigheidstoeslag

KLM houdt de premie maandelijks in op uw netto loon en draagt deze aan het pensioenfonds af.

Leeftijdsklassen tot 68 jaar

Jaarpremie in percentage van de pensioengrondslag vanaf 1-1-2020

15 tot en met 19

4,0%

20 tot en met 24

4,6%

25 tot en met 29

5,4%

30 tot en met 34

6,1%

35 tot en met 39

7,0%

40 tot en met 44

8,1%

45 tot en met 49

9,3%

50 tot en met 54

10,8%

55 tot en met 59

12,4%

60 tot en met 64

14,2%

65 tot en met 67

15,8%

De premie volgens deze tabel wordt verhoogd met een opslag voor uitvoeringskosten. Deze opslag bedraagt € 180,- per jaar (2015 - 2020). Het bestuur kan dit bedrag vanaf 2021 aanpassen aan de actuele omstandigheden.

Hoeveel premie betaal ik voor de verzekering van mijn partner en kinderen?

Hebt u een partner, dan betaalt u voor de dekking van het overlijdensrisico een risicopremie. U kunt in de netto pensioenregeling alleen het netto nabestaanden- en wezenpensioen verzekeren in combinatie met de opbouw van een pensioenkapitaal. De premie stelt het pensioenfonds vast volgens onderstaande tabel en wordt ingehouden op uw premie voor de netto pensioenregeling. De premiebedragen zijn inclusief opslagen voor wezenpensioen en wettelijke vereisten voor het op peil houden van het fondsvermogen en kosten voor het te zijner tijd uitkeren van het pensioen.

Een deelnemer is op 1 januari 2020 42 jaar. De pensioendatum is 1 januari 2045 (67e verjaardag). Het bereikbare netto nabestaandenpensioen bedraagt € 14.400,-. De maandpremie voor de overlijdensrisicodekking bedraagt voor een deelnemer van 42 jaar € 2,374 per € 1.000,- verzekerd nabestaandenpensioen. Voor een verzekerd nabestaandenpensioen van € 14.400,- bedraagt de premie dus (14.400,- : 1.000) x € 2,374 = € 34,19 per maand.

Het maandelijkse premiebedrag wordt vastgesteld bij het begin van uw deelname en jaarlijks per 1 januari op basis van het dan geldende pensioengevende loon boven de maximum salarisgrens. Tussentijdse aanpassing is mogelijk als gevolg van een hogere leeftijd of door aanpassing van de premietabel.

leeftijd

maandpremie per      € 1000 verzekerd netto NP

Leeftijd

maandpremie per € 1000 verzekerd netto NP

25

0,349

46

3,542

26

0,395

47

3,99

27

0,424

48

4,336

28

0,509

49

4,728

29

0,59

50

5,17

30

0,654

51

5,722

31

0,767

52

6,277

32

0,864

53

6,895

33

0,95

54

7,524

34

1,057

55

8,31

35

1,183

56

8,992

36

1,275

57

9,881

37

1,405

58

10,742

38

1,547

59

11,52

39

1,734

60

12,688

40

1,913

61

13,65

41

2,126

62

14,828

42

2,374

63

16,191

43

2,66

64

17,502

44

2,96

65

19,094

45

3,227

66

20,838

Werkt u in deeltijd, dan worden uw premie en de risicopremie voor het netto nabestaandenpensioen berekend naar rato van het deeltijdpercentage. Ook bij de bepaling van de deelnemerstijd voor de berekening van het netto nabestaandenpensioen en wezenpensioen wordt met deeltijd werken rekening gehouden.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website