Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 3 Aanvulling op uw AOW bij uitzending

Print deze pagina

Als u voor KLM in het buitenland werkt dan zorgt KLM voor een aanvulling op uw gemiste AOW. In Mijn Pensioen kunt u zien welke periodes van uitzending bij ons zijn geregistreerd.

Als u voor KLM in het buitenland woonde, hebt u recht op een aanvulling van uw gemiste AOW-opbouw. Dez AOW-aanvulling is 2% van de bijdragefranchise*. De bijdragefranchise is het deel van het inkomen waarover u geen pensioenpremie betaalt. De hoogte van dit bedrag passen wij jaarlijks aan de algemene loonontwikkeling bij KLM aan en vindt u in het pensioenreglement.

De AOW-aanvulling is extra ouderdomspensioen dat u ontvangt bij het ouderdomspensioen uit de basispensioenregeling. Bij het aanvragen van uw pensioen krijgt u informatie over de hoogte van AOW-aanvulling. Dan vragen wij u ook de AOW-toekenningsbeslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) mee te sturen. Daarin staat welke periodes u niet verzekerd bent geweest voor AOW. Dit noemt de SVB uw ‘niet-verzekerde AOW-tijdvakken’. Wordt een niet-verzekerde periode veroorzaakt door de uitzending voor KLM naar het buitenland? Dan ontvangt u een aanvullend ouderdomspensioen van het pensioenfonds.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website