Belastingen 

Op uw bruto pensioenuitkering worden een aantal wettelijke bijdragen ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet.

Loonheffing

Wijzigingen in belastingtarieven en bijdrage Zorgverzekeringswet per 1 januari 2022
De belastingtarieven en bijdrage Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2022 aangepast. Wij houden deze bedragen in op uw bruto pensioenuitkering. Hierdoor kan uw netto pensioenuitkering lager zijn. Kijk op de website van de Belastingdienst welke tarieven voor u gelden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie. 

Loonheffingskorting wel of niet toepassen
Dit kunt u via MijnKLMPensioen regelen. Log in op MijnKLMPensioen en geef via Mijn gegevens door of u wel of geen loonheffingskorting wilt toepassen. 

Aangifte doen over het jaar 2021
Hebt u naast uw pensioen van Algemeen Pensioenfonds KLM nog een ander inkomen? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2021 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?
De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is verlaagd naar 5,50% (was in 2021 5,75%)

  • De bijdrage Zvw betaalt u over uw pensioenuitkering en uw AOW-uitkering.
  • Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 59.706,- in 2022. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. Het bedrag dat te veel is ingehouden krijgt u later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

Andere inhoudingen

Premie Anw-hiaatverzekering
Na uw pensionering kunt u de verzekering van het Anw-hiaatpensioen voortzetten, uiterlijk tot uw AOW-gerechtigde leeftijd plus tien jaar, óf tot uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De premie voor deze verzekering houden we in op uw pensioen in.

Contributies
Contributies voor bijvoorbeeld de personeelsvereniging van KLM, voor de vakbond of voor verenigingen voor gepensioneerden houden wij niet op uw pensioen in. De betaling regelt u zelf met de betreffende partij. 

AOW en WAO/WIA-uitkering

Ontvangt u ook AOW?
Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de AOW-bedragen van 2022.

Ontvangt u nog géén AOW?
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is 66 jaar en 7 maanden in 2022. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
Het UWV past deze uitkering per 1 januari 2022 aan. Kijk op de website van het UWV voor de WAO-WIA bedragen van 2021.