Pensioen 123 Laag 3

Hoeveel pensioen kan ik ruilen?

U kunt uw nabestaandenpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen en andersom. U kunt kiezen voor een nabestaandenpensioen van 100%, 85%, 70%, 50% of 0% van uw ouderdomspensioen.

Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting.

  • Wanneer uw partner zelf een goed eigen pensioen of inkomen heeft dan kunt u het nabestaandenpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U hebt dan meer te besteden op het moment dat u met pensioen gaat.

  • U maakt de keuze voor het omruilen van pensioen op de pensioendatum. U ontvangt van het pensioenfonds een aantal formulieren voordat u met pensioen gaat, en daarop kunt u aangeven of en op welke manier u uw pensioen wilt omruilen.