Pensioen 123 Laag 2

Deelname

Netto pensioenregeling voor als u meer dan € 112.189,- verdient

Bij Algemeen Pensioenfonds KLM kunt u, naast uw verplichte pensioenopbouw in de basispensioenregeling, vrijwillig aanvullend pensioen opbouwen en aanvullende dekking krijgen voor het nabestaanden- en wezenpensioen in de netto pensioenregeling van het pensioenfonds. Zodra uw salaris boven de €112.189,- komt, neemt u automatisch deel. U kunt ervoor kiezen om niet (meer) deel te nemen.

Deelname netto pensioenregeling

Door de wettelijke versobering van de pensioenopbouw ontvangt u pensioenpremietoelagen van KLM. Zodra u meer verdient dan € 112.189,- kunt u het netto bedrag van de pensioenpremietoelagen als premie inleggen. U kunt ook de hogere, fiscaal maximaal toegestane premie inleggen. Vanaf 1 januari 2020 legt u standaard de fiscaal maximale premie in. De premie wordt via uw werkgever op uw netto salaris ingehouden. Over uw netto pensioenkapitaal hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een netto pensioen aan.

U neemt automatisch deel

Als u in aanmerking komt voor deze regeling krijgt u een brief van ons. U neemt automatisch deel, tenzij u het pensioenfonds laat weten dit niet te willen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw werkgever of bij het Pensioen 1-2-3 van de Netto pensioenregeling.

Niet (meer) deelnemen

Kiest u ervoor om niet (meer) deel te nemen aan de netto pensioenregeling? Vul dan het formulier 'Afstandsverklaring deelname netto pensioenregeling' in.

Dan behoudt u het opgebouwde kapitaal en blijft het pensioenfonds uw kapitaal tot de pensioendatum voor u beleggen. De kosten voor de uitvoering van de netto pensioenregeling worden in mindering gebracht op uw kapitaal. Het kapitaal eerder laten uitkeren is niet mogelijk.

(Weer) deelnemen

Na drie jaar geen deelname kunt u (weer) deelnemen aan de netto pensioenregeling. U kunt dit aangeven door het formulier 'Intrekking afstandsverklaring' in te vullen en op te sturen naar het pensioenfonds. U kunt dit formulier opvragen bij het pensioenfonds.